Ihmisen ja eläimen muuttuva rinnakkaiselo vaatii monipuolisia tutkimusmenetelmiä

Tuotantoeläimen hyvinvoinnin avaintekijä on usein ihminen. Siksi eläinten hyvinvointia tutkitaan yhä enemmän muustakin kuin perinteisestä biologisesta näkökulmasta. Lisääntynyt hyvinvointitutkimuksen tarve liittyy läheisesti maatilojen koneistumiseen, yksikkökoon kasvuun ja Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan. MTT:ssä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) lokakuussa järjestettävässä tieteellisessä seminaarissa esitellään tuoreimmat eläinten hyvinvoinnin tutkimustulokset ja edistetään alan kansallista yhteistyötä. Kaksipäiväisen tapahtuman teemat ulottuvat automaattilypsystä ja laiduntamisesta eläintarhaeläinten pidon etiikkaan. KOHTI KOKONAISVALTAISTA HUOLENPITOA Eläimen hyvinvointia ei saada selville vain fysiologiaa mittaamalla. Lisäksi tarvitaan eläimen tarpeiden ja käyttäytymisen tutkimusta. Vanhempi tutkija Satu Raussi MTT:stä on selvittänyt 14.10.2005 tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan sosiaalisen ympäristön ja ihmiskontaktin vaikutusta nuorten nautojen hyvinvointiin. Raussin mukaan hyvää ihmiskontaktia ei pitäisi hävittää, sillä käsittelyyn tottunut eläin ei pelkää ihmistä eikä stressaannu. Ihmisen ja eläimen läheinen suhde karjankasvatuksessa on muuttunut. – Tämä johtuu tilojen kasvusta sekä ruokinnan ja valvonnan teknistymisestä, toteaa seminaarin pääpuhuja, tohtori Joop Lensink Institut Supérieur d’Agriculture de Lillestä Ranskasta. – Positiivinen hoitokontakti ihmisen ja eläimen välillä on katoamassa mutta negatiivinen kanssakäyminen, kuten lääkintä tai kuljetusautoon siirtäminen, jää jäljelle. Tämä voi lisätä eläimen stressiä ja välttelevää suhtautumista ihmisiin, Lensink selvittää. Tutkimusnäyttö sekä kuluttajien ja EU:n taholta tuleva paine haastaa hoitajan takaisin eläimen pariin. Minimivuorovaikutus ei enää riitä – on kiinnitettävä huomiota laatuun. Tarvitaan kokonaisvaltaista eläimestä huolehtimista: puhtauden, ruokinnan ja hoidon suunnittelua ja seurantaa. TUOTTAJIEN ASENTEET JA KÄYTÄNNÖT SYYNIIN Tutkijat Tiina Kauppinen ja Annukka Vainio Helsingin yliopistosta selvittävät parhaillaan suomalaisten sika- ja lypsykarjatilallisten asenteita hyvinvoinnin edistämiseen ja toteuttamiseen käytännössä. Tuottajan asenteen on todettu vaikuttavan eläimen käyttäytymiseen, hyvinvointiin, terveyteen ja tuottavuuteen. Haastatteluissa on selvitetty, eroavatko asenteet eri tuotantosuuntien, erikokoisten tilojen tai tavanomaisen ja luomutuotannon välillä. Tutkimuksella pyritään löytämään tehokkaampia tapoja motivoida tuottaja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Tervetuloa kolmanteen Eläinten hyvinvointi -tutkimusseminaariin, joka pidetään 6.–7.10.2005 MTT:ssä Jokioisilla. Seminaarin järjestää Suomen soveltavan etologian seura ry. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan verkosta osoitteesta www.mtt.fi -> ajankohtaista -> tapahtumat Lisätietoja: vanhempi tutkija Satu Raussi, MTT, puh. 0400 594 465 tai satu.raussi@mtt.fi Liite: Suomen soveltavan etologian seuran tiedote 29.9.2005

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.