Kari Saikkonen nimitettiin MTT:n ekologisen kasvintuotannon tutkimusprofessoriksi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) johtokunta on valinnut FT, akatemiatutkija Kari Saikkosen MTT:n ekologisen kasvintuotannon määräaikaiseksi tutkimusprofessoriksi 1.6.2005 alkaen. Professuuri on yhteinen Helsingin yliopiston kanssa ja sen sijoituspaikka on Mikkeli. Määräaikainen professuuri voi jatkua enintään vuoden 2009 loppuun saakka.

Professori vastaa luonnonmukaisen kasvintuotannon tutkimuksen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämisestä MTT:n ympäristöntutkimuksessa ja tehtäväalansa mukaisen perusopetuksen kehittämisestä ja jatko-opintojen ohjauksesta Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Mikkelissä. Tutkimus- ja koulutuskeskus kuuluu neljän yliopiston muodostamaan Mikkelin yliopistokeskukseen. Kari Saikkonen on työskennellyt viimeksi akatemiatutkijana MTT:n kasvinsuojelututkimuksessa Jokioisissa. Ekologinen monimuotoisuus on aina ollut keskeisellä sijalla hänen tutkimuksissaan. Pääasiallisena tutkimuskohteena viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat olleet heinävartisten kasvien mikroskooppiset sienet. Tutkituilla mikrosienillä on merkitystä muun muassa kasvitautien biologisen torjunnan kehittämisessä sekä rehun laadun varmistamisessa. Kari Saikkosella on runsaasti kansainvälisiä julkaisuja ja hän on työskennellyt monissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa sekä toiminut useaan otteeseen vierailevana tutkijana eri yliopistoissa Yhdysvalloissa. Hänellä on myös kokemusta kehitysmaista Latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta. Hän on ekologian dosentti Turun yliopistossa. LUOMUTUTKIMUKSEN TIEDEPOHJAA JA YLIOPISTO-OPETUSTA VAHVISTETAAN Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelissä on ollut luomuopetuksen uranuurtaja Suomessa. Se tarjoaa ainoana Suomessa mahdollisuuden erikoistua luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen yliopistollisessa perustutkinnossa. Mikkelissä ja Juvalla toimiva MTT:n ekologisen tuotannon tutkimus koordinoi ja toteuttaa valtakunnallisesti MTT:n luomututkimusta osana tutkimuskeskuksen ympäristöntutkimusta. Mikkeliin sijoittuvan yhteisprofessuurin tavoitteena on tukea luomutuotannon ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan kehitystä nostamalla alan tutkimuksen ja opetuksen tieteellistä tasoa. LISÄTIETOJA: Kari Saikkonen, MTT, puh. 050 590 4164 ja sähköposti: kari.saikkonen@mtt.fi sekä www.mtt.fi -> yhteystiedot -> asiantuntijat.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit