Lisäporsas kattaa emakon kuntoruokinnan hinnan

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset uudistettu

Kotieläinten tarkennetut rehutaulukot ja ruokintasuositukset on julkaistu Agronetissa. Erityisesti emakoiden ruokintaa on terästetty, jotta eläinten kunto pysyisi tasaisempana koko tuotantokierron eli tiineyden, porsimisen, imetyksen ja joutilaskauden aikana. Emakon kunnon romahtaminen tiineyden ja imetyksen rasituksissa on yleinen ongelma, joka voi pidentää väliä porsaiden vieroituksesta uuteen tiinehtymiseen ja verottaa seuraavan pahnueen kokoa. Nyt suositeltu runsaampi, yksilöllisen kuntoluokituksen mukainen ruokinta lisää rehukustannusta noin 6–18 euroa emakkoa kohti. MTT:n vanhempi tutkija Hilkka Siljander-Rasi huomauttaa, että lisäkustannus saadaan takaisin tulojen kera, jos emakko kunnostuksen ansiosta saa edes yhden porsaan enemmän seuraavassa pahnueessaan. Porsaasta tila saa noin 35 euroa. Emakon kunnon parantuessa rehulisiä ei enää tarvita. Sikojen uudet ruokintasuositukset perustuvat MTT:n uusimpiin tutkimuksiin sekä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa julkaistuihin rehutaulukoihin. Emakoiden aiemmat ruokintasuositukset olivat peräisin vuodelta 1995. Nykyään siat kuluttavat enemmän energiaa, koska ne ovat kookkaampia ja liikkuvat enemmän. Tiineitä emakoita pidetään nyt pihatoissa ja suurissa ryhmäkarsinoissa, Siljander-Rasi muistuttaa. Myös lihasikojen kalsium- ja fosforisuositukset päivitettiin MTT:ssä tehtyjen tarvekokeiden tulosten perusteella. Rehujen kalsium- ja fosforisuosituksia nostettiin, jotta kivennäiset riittävät myös nopeasti kasvavan sian tarpeisiin. Toisaalta fosforin sulavuuskertoimien tarkistaminen rehuissa pienensi sulavan fosforin suositusta kaikilla sioilla. Myös kasvavien siitossikojen valkuaisruokintaa on tarkennettu ja karjut saivat ensimmäistä kertaa omat suosituksensa. REHUJEN KIVENNÄISPITOISUUDET TARKISTETTU Rehujen 24 vuotta vanhat kivennäispitoisuustiedot on tarkistettu pääosin kotimaisten analyysitulosten pohjalta. Esimerkiksi viljat sisältävät 0,5–1 grammaa enemmän fosforia ja rypsirehut vähemmän kuin vanha kivennäistaulukko kertoi. Nurmirehuissa on nyt huomioitu, että kivennäispitoisuus alenee kasvuston vanhetessa. Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -verkkopalvelun ja -julkaisun uudistusta koordinoi MTT:n tutkija Kaisa Kuoppala. Tuoreet taulukot ja suositukset otetaan käyttöön elokuussa, jotta tuotantoketjulla on aikaa valmistautua muutoksiin. Verkkopalvelu päivitettiin viimeksi kesällä 2004. Rehutaulukot esittelee viralliset Suomessa käytettävien kotieläinrehujen ravintoarvot ja niiden laskentaperusteet sekä eri tuotantoeläinten ruokintasuositukset. Rehuarvot kuvaavat suhteellisia eroja rehujen tuotantovaikutuksissa. MTT vastaa maksuttomasta verkkopalvelusta maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. MTT:n tietopalvelu tuottaa pdf-verkkojulkaisusta myös maksullisen, painetun version myöhemmin keväällä. Rehutaulukoita on julkaistu nykyisenkaltaisessa muodossa vuodesta 1982 ja internetissä vuodesta 2001.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit