Lypsykarjatilat parhaiten kannattavaksi tuotantosuunnaksi

Vuonna 2012 tuotanto oli kannattavinta lypsykarjatiloilla ja myös kasvihuoneyrityksissä. Muiden nautakarjatilojen sekä sikatilojen tulos koheni myös. Keskimäärin maa- ja puutarhatalouden kannattavuus pysyi kuitenkin edeltävän vuoden vaatimattomalla tasolla.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan vuonna 2012 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat yhdeksän prosenttia, 143 000 euroon. Tästä tukien osuus oli noin 37 prosenttia eli 52 500 euroa.

Tuotantokustannus nousi 8,6 prosenttia, 167 400 euroon. Tuottojen ja tuotantokustannusten erotuksena saatava tappio oli 24 400 euroa tilaa kohti vuodessa. Polttoaine- ja lannoitekustannukset nousivat yli 20 prosenttia. Tuotannon pääomavaltaistumisen jatkuessa oman pääomasta aiheutuva kustannus nousi 18 prosenttia. Korko-, vuokra-, rakennus- ja konekustannukset nousivat 8–10 prosenttia.

Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo nousi kahdeksan prosenttia, 23 600 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen 2 060 työtunnista aiheutuvaa palkkakustannusta ja 329 000 euron omasta pääomasta aiheutuvaa korkovaatimuskustannusta. 
 
Kannattavuus edelleen vaatimaton

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Yrittäjätulo ja kustannuserien summa nousivat samassa suhteessa, joten kannattavuuskerroin jäi edellisvuosien tasolla, 0,49:ään. Yrittäjä saavutti 49 prosenttia sekä 14,5 euron tuntipalkkatavoitteesta että 5,6 prosentin oman pääoman korkotavoitteesta eli sai 7,1 euroa työtunnille ja 2,7 prosentin koron omalle pääomalle.

Työansio saadaan, kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkokustannus 5,6 prosentin mukaan. Kun työansio jaetaan työmäärällä, jää maatalousyrittäjän työtuntiansioksi 2,7 euroa. Kokonaispääoman ja oman pääoman tuottoprosentit olivat negatiivisia, -0,7 ja -2 prosenttia. Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli noin 75 prosenttia eli hyvällä tasolla.

Lypsykarjatilojen kannattavuuskerroin nousi tuotantosuunnista parhaaksi 0,6:een. Myös muiden nautakarjatilojen ja sikatilojen kannattavuus kohentui 0,45–0,5 tasolle. Kasvintuotannossa kannattavuus säilyi ennallaan noin 0,4:n tasolla. Kannattavuus heikkeni erityisesti siipikarjatilat -tuotantosuunnassa, joka sisältää kananmuna- ja broilerituotannon. Niissä pienen tilamäärän vuoksi jopa muutamankin yrityksen romahtaneet tulokset vaikuttavat keskiarvotuloksiin. Koko maan tuloksiin näillä ei ole näkyvää vaikutusta.

Lammas-, vuohi- ja muu laidunkarja -tuotantosuunnan laskentaa tarkennettiin taannehtivasti vuodesta 2000 lähtien siten, että kirjanpitotiloja painottavasta tilajoukosta jätettiin pois ravi- ja ratsastustallit, mikä nosti lammas- ja vuohitilojen tulostasoa merkittävästi.  

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tulokset lasketaan noin 900 kirjanpitotilan luvuista ja tulokset on yleistettävissä kuvaamaan Suomen 37 400 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia painotuksen ansiosta.

Yksityiskohtaiset tulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla Maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 028 531 7439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit