Maatalouden kannattavuus kohenee hivenen

MTT:n kannattavuuskirjanpidon ennusteiden mukaan maa- ja puutarhatalouden kannattavuus paranee hieman tänä vuonna. Kannattavuuskerroin kohoaa 0,41:stä 0,42:een. Yrittäjätulo kasvaa edellisvuoteen verrattuna 3 prosenttia, 19400 euroon yritystä kohti. – Kannattavuutta heikentävät viljojen alhainen hintataso sekä maidon tuottajahintaan kohdistuvat paineet. Lannoitteiden ja korkojen halpeneminen vaikuttavat positiiviseen suuntaan, kertoo tutkija Jukka Tauriainen MTT:stä. YRITTÄJÄTULO KASVAA HIEMAN Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuoton ennustetaan laskevan vajaan prosentin, 122 500 euroon. Vuoden 2010 viljelykasvien satotasona on käytetty vuosien 2000–2009 trendisatoa, mikä on useimmilla alueilla hieman alhaisempi kuin vuonna 2009. Tämä sekä myös maidon hinnan oletettu lasku alentavat kokonaistuottoa. Osin alenemaa kompensoi se, että rakennekehityksen seurauksena tukien määrä tilaa kohti kasvaa 1,4 prosenttia, 47 700 euroon. Maa- ja puutarhatalouden tuotantokustannukset ovat 149 400 euroa, eli vajaan prosentin edellisvuotta pienemmät. Maatalousyritysten lannoitehankinnat tälle vuodelle on pääosin tehty ennen vuoden alun hinnankorotuksia, joten ennusteessa lannoitteiden keskihinnat ovat edellisvuotta alhaisemmat. Kustannuksia alentaa myös lainojen korkojen lasku. Yrittäjäperheen omalle työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo kasvaa yritystä kohti 3 prosenttia, 19 400 euroon. KANNATTAVUUS VÄRÄHTÄÄ YLÖSPÄIN Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka yrittäjätulo kattaa yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimuskustannuksen ja yritykseen sijoitetun oman pääoman korkovaatimuksen. Kannattavuuskertoimeksi ennustetaan 0,42:ta, eli yrittäjät saisivat 42 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteistaan, mikä tarkoittaa 5,8 euron korvausta työtunnille ja 2,1 euron korkoa omalle pääomalle. Tuotantosuuntien kannattavuuseroissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Lypsykarjatalous on edelleen kannattavin, ja heikoimmin kannattaa viljanviljely. Yrityksistä 24 prosenttia ei saa yrittäjätuloa lainkaan, ja 12 prosentilla puolestaan yrittäjätulo riittää antamaan omalle työlle ja omalle pääomalle tavoitteeksi asetettua suuremmat korvaukset. Jos yrittäjäperheen työpanoksesta aiheutunut kustannus vähennetään täysimääräisesti tavoitteena olleen 13,8 euron mukaista tuntipalkkaa käyttäen, jää kokonaispääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, -2,8 prosenttiin. Jos taas omasta pääomasta aiheutuva kustannus vähennetään täysimääräisesti 5 prosentin mukaan, yrittäjäperheen vajaalle 2 400 työtunnille jää palkkaa 2,5 euroa työtuntia kohti. RAKENNEKEHITYS HUOMIOITU TALOUSTOHTORIN ENNUSTEESSA Tulokset perustuvat 1000 kirjanpitotilalle vuosille 2009 ja 2010 tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset/ennusteet, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutosennusteet kasveittain. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempana vuonna. Tilakohtaiset tulokset on painotettu alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain kuvaamaan vajaan 40 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Aiemmin ennustevuoden painotus perustui Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) toimittaman viimeksi toteutuneen vuoden tilarakenteeseen. Nyt vuoden 2010 painotusaineisto muodostettiin uudella järjestelmällä ennustamalla alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain vuoden 2010 tilamäärät. Näin kunkin kirjanpitotilan vaikutus koko maan ennustetuloksiin vastaa entistä paremmin tilan osuutta vuoden 2010 tilarakenteessa. Kun esimerkiksi maitotilojen määrän ennustetaan alenevan, niin kannattavuuskirjanpitoon sisältyvien maitotilojen vaikutus koko maan vuoden 2010 ennustekeskiarvoon alenee vastaavasti vuoteen 2009 verrattuna. Kannattavuusennusteet on nähtävissä yksityiskohtaisesti MTT:n Taloustohtori -sivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Kannattavuuskirjanpitotilat näkevät verkkopalvelusta ennustetuloksensa tilivuodelle 2010.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit