Maatalouden kannattavuus laahaa

Kasvihuoneyritysten sekä kasvinviljely-, nautakarja ja sikatilojen kannattavuus aleni. Kokonaisuutena maa- ja puutarhatalouden keskimääräinen kannattavuus kuitenkin pysyi edeltävän vuoden tasolla, kertoo MTT:n seurantalaskelma vuoden 2011 toteutuneiden kustannusten ja tulojen mukaan.

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat 8 prosenttia, 81 600 euroon. Kun tähän lisätään 48 400 euron tuet, saatiin kokonaistuotoksi 129 900 euroa, jossa nousua oli viisi prosenttia.

Ostorehu- ja polttoainekustannukset nousivat 20 prosenttia sekä sähkö- ja lannoitekustannukset ja palkkamenot noin kymmenen prosenttia. Näiden yhteinen osuus tuotantokustannuksista on 22 prosenttia. Maatalousyrittäjien työtuntimäärä laski 2 060 tuntiin vuodessa, jolloin palkkavaatimuskustannus laski 3,3 prosenttia 29 100 euroon. Korkotason laskun myötä yrittäjän omalle pääomalle tavoiteltu korko laski 6,3 prosentista 5,3 prosenttiin ja näin myös oman pääoman korkovaatimuskustannus aleni 15 300 euroon, 11 prosenttia.

Kokonaisuutena tuotantokustannus nousi 2,9 prosenttia, 153 900 euroon. Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava tappio on 23 700 euroa tilaa kohti vuodessa.

Yrittäjätulo laski 5 prosenttia

Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo laski vuonna 2011 viisi prosenttia, 20 700 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia. Yrittäjätulo jää siis korvaukseksi yrittäjäperheen 2 060 tunnin työpanokselle sekä 298 300 euron omalle pääomalle.
 
– Yrittäjätulon tulisi kaksinkertaistua, jotta maatalousyrittäjä saisi tavoitteen mukaiset korvaukset omalle työlle ja pääomalle. Tähän päädyttäisiin, jos esimerkiksi maatalouden tuottajahinnat nousivat 30 prosenttia, toteaa kannattavuuskirjanpidosta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä.

Kannattavuus ennallaan

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Yrittäjätulo laski, mutta samoin laski palkka- ja korkovaatimuskustannus. Näin kannattavuuskerroin jäi kutakuinkin edellisvuoden tasolla, 0,47:ään. Yrittäjä saavutti siis 47 prosenttia sekä 14,1 euron tuntipalkkatavoitteesta että 5,3 prosentin korkovaatimuksesta eli yrittäjä sai 6,6 euroa työtunnille ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalle.

Maatalousyrittäjää voidaan verrata myös palkansaajaan, jolla ei ole kiinni omaa pääomaa työpaikassaan. Silloin yrittäjätulosta vähennetään kokonaisuudessaan oman pääoman korkokustannus 5,3 prosentin mukaan ja jaetaan näin jäävä vuosityöansio työtuntimäärällä. Silloin maatalousyrittäjän työtuntiansioksi jää 2,6 euroa.

Kannattavuus heikkeni erityisesti kasvihuoneyrityksillä, kasvinviljelytiloilla sekä nautakarja- ja sikatiloilla. Kannattavuus parani erityisesti avomaapuutarhatiloilla sekä siipikarjatiloilla.

Kokonaispääoman tuottoprosentti oli edellisvuoden tasolla negatiivinen eli -1,4 prosenttia. Myös oman pääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -2 prosenttia. Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste on 74,5 prosenttia.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tulokset lasketaan noin 900 kirjanpitotilan luvuista ja painotuksen ansiosta tulokset on yleistettävissä kuvaamaan Suomen 41 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.

Yksityiskohtaiset tulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla Maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 0400 752 010, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit