Maatalouden näkymät synkkenevät

Tuottajahintojen nousu ei riitä paikkaamaan kohonneet kohonneita tuotantokustannuksia. Tärkeimmät tuotantopanokset: lannoitteet, polttoaineet ja rehut kallistuvat kymmeniä prosentteja viime vuodesta. MTT ennustaa, että tänä vuonna maatiloilla saavutetaan vain 35 prosenttia yrittäjätulotavoitteesta.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuoton ennustetaan kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia, 140 800 euroon yritystä kohti. Kotieläintuotteiden tuottajahintojen nousu kasvattaa kokonaistuottoa kaksi prosenttia ja viljasadon kasvu vajaan prosentin.

Tuotantokustannukset nousevat seitsemän prosenttia edellisvuodesta 170 500 euroon. Lannoitteet, energia ja rehut kallistuvat suhteessa eniten. Lihanhinnan nousun myötä myös kotieläinten hankintakustannukset kohoavat. Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava yrittäjänvoitto on negatiivinen, -33 000 euroa. Tappio kasvaa edellisvuodesta 6 900 euroa.

Kun kokonaistuotosta vähennetään muut tuotantokustannukset paitsi yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat palkka- ja korkovaatimuskustannukset, jää yrittäjäperheelle yrittäjätuloa 27 prosenttia edellisvuotta vähemmän, noin 17 500 euroa vuodessa.

Tavoitteista jäädään yhä kauemmaksi

Maatalouden kannattavuuskerroin heikkenee 2000-luvun alimmalle tasolle eli vuoden 2009 lukemiin. Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka yrittäjätulo kattaa yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimuskustannuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen.

Maanviljelijät saavat 35 prosenttia palkka- ja korkotuottotavoitteista, kun kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,48:sta 0,35:een. Yrittäjä saa vuonna 2011 omalle työlle ja pääomalle asetetuista tavoitteista 35 prosenttia eli viiden euron korvauksen työtunnille ja 2,2 prosentin koron omalle pääomalle.

Vuosien 2010 ja 2011 ennustetuloksissa oman pääoman korkovaatimuksessa on otettu huomioon myös yrityskohtainen riski aiemman kaavamaisen 5 prosentin laskentakorkokannan asemesta. Oman pääoman korkovaatimus lasketaan uudessa laskentatavassa keskimäärin 6,3 prosentin mukaan, mikä kuitenkin alentaa kannattavuuskerrointa vain 0,02 yksikköä.

Tuotantosuunnista kannattavimman, lypsykarjatalouden, kannattavuuskerroin heikkenee 0,50:een. Viljatilojen kannattavuuskertoimen ennustetaan alenevan 0,23:een ja sikatilojen 0,18:aan. Sikatilojen kannattavuutta heikentää erityisesti paikallaan junnaava tuottajahinta sekä rehujen kallistuminen.

Jos yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työpanoksesta aiheutuva kustannus 14,3 euron tuntipalkkaa käyttäen, jää kokonaispääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, -3,1 prosenttiin. Jos taas yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman kustannus 6,3 prosentin mukaan, yrittäjäperheen 2 290 työtunnille ei jää työtuntiansiota lainkaan.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2011 ennustetulokset perustuvat 960 kannattavuuskirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain Tiken tuoreimman ennakkosatoarvion mukaan. Tilat tuottavat samat tuotteet samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempana vuonna. Yksittäisten tilojen tulokset painotetaan kuvaamaan 35 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Ennusteessa on huomioitu myös tilakoon kasvu.

Yksityiskohtaiset ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. 0440 739 397, jukka.tauriainen@mtt.fi

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.