Maataloustulo laski 14 prosenttia

Maataloustulo laski viime vuonna 14 prosenttia edellisvuodesta, kertoo MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelma 2005. Syynä ovat maa- ja puutarhatalouden kustannusten neljän prosentin kasvu, kokonaistuoton aleneminen ja maataloustukien maksun viivästyminen. Yhteisvaikutuksena maataloustulo pieneni jo kolmatta vuotta peräkkäin. Maa- ja puutarhatalouden kokonaiskustannuksia nosti erityisesti öljyn hinnan nousu, joka vaikuttaa paitsi suoraan energiakustannuksiin myös välillisesti moniin muihin tuotantopanoksiin kuten lannoitteisiin. Koneiden ja rakentamisen hinnat nousivat viime vuonna selvästi yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Tukien maksujen viivästymisellä on myös merkittävä rooli vuoden 2005 tuloksessa. Tukia jäi viime vuonna maksamatta yli 40 miljoonaa euroa ja ne siirtyivät maksettavaksi tänä vuonna. Jos tuet olisi maksettu ajallaan, maataloustulon aleneminen olisi jäänyt alle 10 prosenttiin. SIANLIHAN TUOTANTO JA TUOTTAJAHINTA NOUSUSSA MTT arvioi, että maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntituloista kertyi vuonna 2005 yhteensä kaksi miljardia euroa, mikä on yli kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin osa maa- ja puutarhatalouden myyntituloista eli 1,4 miljardia euroa on peräisin kotieläintuotannosta. Maidontuotannosta saatavat tulot pienenivät lähes viisi prosenttia edellisvuodesta tuottajahinnan laskun myötä. Kokonaistuottoa veti alaspäin myös naudanlihantuotannon lähes kahdeksan prosentin lasku. Siipikarjanlihasta ja kananmunista saatavat tulot alenivat, koska mahdollisuus halpatuontiin painaa kotimaista tuottajhintatasoa alaspäin. Sianlihasta saatavat myyntitulot sitä vastoin nousivat yli 18 prosenttia edellisvuodesta, sillä sekä tuottajahinta että tuotantomäärä kasvoivat. Sianlihan tuottajahinta nousi lähes viisi prosenttia. Sianlihaa tuotettiin uusi ennätysmäärä eli runsaat 203 miljoonaa kiloa, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2005 runsaasta sadosta huolimatta kasvinviljelyn myyntitulot pienenivät 15 prosenttia. Tuloja pienensivät sekä viljojen tuottajahintojen lasku että kauppaan tulevan viljamäärän väheneminen. Viljoista maksettiin vuonna 2005 keskimäärin kuusi prosenttia edellisvuotta heikompaa hintaa. Erityisesti syksyn hinnat olivat pettymys maatalouden harjoittajille, joten viljan myyntiä lykättiin parempien hintojen toivossa tämän vuoden puolelle. Puutarhatalouden tuotannon arvo laski noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuotannon arvoa vähensi erityisesti avomaavihannesten edellisvuotta selvästi heikompi hintataso. Esimerkiksi keräkaalin ja porkkanan hinnat laskivat 18 prosenttia vuodesta 2004, ja olivat alimmillaan kolmeen vuoteen.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.