Maataloustuloon roima pudotus

Maataloustulo laskee tänä vuonna runsaat kahdeksan prosenttia, arvioi MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ennakkolaskelmassaan. Laskelman mukaan vuoden 2005 maataloustulo on noin 1,0 miljardia euroa, kun se viime vuonna ylsi lähes 1,1 miljardiin euroon. Maataloustulo pienenee jo kolmatta vuotta peräkkäin. Syynä on kustannusten kasvu. MTT:n arvion mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot kasvavat kuluvana vuonna prosentin, mutta samaan aikaan kustannukset kasvavat yli neljä prosenttia. Yhteisvaikutuksena maataloustulo pienenee. Maataloustulo mittaa korvausta, jonka yrittäjäperhe saa omalle työlle ja omalle pääomalle. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maatalouden kokonaiskustannukset. KUSTANNUKSET NOUSEVAT ÖLJYN HINNAN MUKANA Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto on tänä vuonna 4,0 ja kokonaiskustannukset runsaat 3,0 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksia nostaa erityisesti öljyn hinnan nousu, joka vaikuttaa paitsi suoraan energiakustannuksiin myös välillisesti moniin muihin tuotantopanoksiin kuten lannoitteisiin. Lisääntynyt ostorehujen käyttö kasvattaa kustannuksia, mitä hintojen lasku kuitenkin osittain kompensoi. Koneiden ja rakentamisen hinnat nousevat tänä vuonna selvästi yleistä inflaatiovauhtia nopeammin. Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuottoa kasvattavat sianlihan tuottajahinnan nousu sekä lisääntynyt viljan myynti. EU:n sianlihanmarkkinat ovat hyötyneet uusien jäsenmaiden kysynnän kasvusta. Sianlihan tuottajahinta nousee Suomessa tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia viime vuodesta. Viljan myyntitulot kasvavat hyvän sadon ansiosta neljä prosenttia, vaikka tuottajahinnat jäävät edellisvuotta selvästi alemmiksi. MAIDON TUOTTAJAHINTA LASKEE Maidon tuotanto ja siitä saatavat tulot pienenevät. Maidon tuottajahinta laskee kuluvana vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta. Tämä on seurausta EU:n viime vuonna aloittamasta politiikkauudistuksesta, jossa voin ja maitojauheen hallinnollisia vähimmäishintoja alennetaan. Kokonaistuottoa vetää alaspäin myös naudanlihantuotannon lähes seitsemän prosentin lasku. Siipikarjanlihasta saatavat tulot alenevat, koska halpa tuontiliha painaa tuottajahintatasoa alaspäin. MTT arvioi, että maataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna 2,1 miljardia euroa, mikä on lähes kaksi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Kotieläintuotannon osuus on 1,4, kasvinviljelyn 0,3 ja puutarhatalouden 0,4 miljardia euroa. Maatalouden saama tukisumma kasvaa tänä vuonna runsaat kolme prosenttia viime vuoteen verrattuna yltäen 1,85 miljardiin euroon. Sen osuus nousee 46 prosenttiin maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotosta.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit