Maatalousyrittäjien sopeuduttava suuriin tulovaihteluihin

Maatalouden tulovaihtelut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Yrittäjätulon vaihtelu on erityisen suurta eteläisillä tukialueilla. A-tukialueella vuosikymmenen suurin yrittäjätulo, 217 miljoonaa euroa, saatiin vuonna 2007. Heikoin tulos oli vuonna 2009, jolloin 45 miljoonan euron yrittäjätulo oli 60 prosenttia vuosikymmenen keskitasoa heikompi. 

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä eteläisimmän A-tukialueen maatalousyrittäjien työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo oli keskimäärin 120 miljoonaa euroa. Tähän verrattuna tulokset ovat vaihdelleet vuosittain -60 prosentista +80 prosenttiin.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n laskentatoimen päällikkö Arto Latukan mukaan vaihtelu johtuu pääosin viljojen sato- ja hintatasojen vaihteluista. B-tukialueella tulosvaihtelu on ollut hivenen vähäisempää. Pohjoista kohti mentäessä vuosien välinen vaihtelu vähenee kotieläintalouden osuuden kasvaessa, mutta sielläkin muutos on ollut +/- 30 prosenttia pitkänajan keskiarvoon nähden.

Tulosvaihtelu kuormittaa maksuvalmiutta

Voimakkaat tulosvaihtelut heikentävät maksuvalmiutta ja vaikeuttavat esimerkiksi velkojen ja korkomenojen hoitamista. Rahan kulkua seuraavissa kassaperusteisissa laskelmissa tulosvaihtelu ei kuitenkaan näy, koska maksuvalmius on aina pidettävä kunnossa tavalla tai toisella.

Heikkona vuonna pidättäydytään esimerkiksi investoinneista eikä lyhennetä velkoja. Hyvänä vuonna taas hankitaan seuraavan vuoden tuotantopanoksia ja myös siirretään myyntejä seuraaville vuosille. Suoriteperusteiset kannattavuuslaskelmat paljastavat vaihtelun.

Vuonna 2011 maataloudelle 1,4 miljardin tappio

Vuoden 2011 ennakkotulosten mukaan koko Suomen maatalouden yrittäjätulo pieneni 16 prosenttia 680 miljoonaan euroon. Tuotot olivat noin 5,57 mrd. euroa, mistä 37 prosenttia maataloustukia. Tuotantokustannukset olivat 6,97 mrd. euroa ja erotuksena saatava yrittäjänvoitto oli negatiivinen, -1,39 mrd. euroa.

– Toisin sanoen maatalous teki lähes 1,4 miljardin euron tappion. Tilivuoden 2012 ensimmäinen kokonaislaskentaennuste julkistetaan, kun arviot syksyn satotasosta tarkentuvat. Myös vuoden 2012 luvut tullaan julkistamaan tukialueittain, Latukka lupaa.

100 vuotta kannattavuuslaskentaa

Alueelliset kokonaistulokset ovat nyt tarjolla MTT:n Maatalouden kokonaislaskenta -verkkopalvelussa, josta löytyvät myös Suomen kokonaistulokset. Ne kuvaavat maamme kaikkien 63 000 maatalousyritysten yhteenlaskettuja tuloksia ja ne perustuvat MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Kannattavuuskirjanpito aloitettiin Suomessa vuonna 1912 ja 100-vuotista historiaa juhlitaan MTT:ssä tänä syksynä.

Jatkuvasti päivitettävät tulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-sivustolla Maatalouden kokonaislaskenta -verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori.

Lisätietoja:
laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 5317439, arto.latukka@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit