MTT:n uusi tutkimuspihatto nousee Maaningalle

MTT Maaningalla huhtikuussa alkaneet rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia ja uuden tutkimusnavetan runkoa pystytetään. Uusi tutkimuspihatto korvaa vanhentuneen parsinavetan ja vahvistaa lypsylehmien tutkimusta Suomen vahvalla maidontuotantoalueella Pohjois-Savossa.

Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan tutkimuskarja muuttaa uuteen pihattoon kevään 2009 aikana. Navetan rakennuttaja on Maaningan kunta, joka myös omistaa kiinteistön. MTT saa rakennuksen käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja varustaa pihaton tutkimustarpeisiin sopivaksi.

UUDELLA TEKNOLOGIALLA SÄÄSTETÄÄN ENERGIAA JA YMPÄRISTÖÄ

Navetta on suunniteltu sadalle lehmälle ja siinä sovelletaan Suomen olosuhteissa uutta verhoseinätekniikkaa. Osa kiinteistä seinäelementeistä on korvattu tuulen ja sateen pitävällä vahvalla muovikankaalla, jota voidaan navetan sisälämpötilan mukaan avata ja sulkea. Verhoseinätekniikka parantaa navetan ilmanlaatua ja vähentää sähkönkulutusta.

Automaattisten rehunjakolaitteiden ja vaakojen avulla voidaan tarkkailla eläinten päivittäistä rehunkulutusta, elopainomuutoksia ja energiataseita. Navetan jaloittelutarha on varustettu valumavesien talteenotolla ja lehmien automaattisella kulunvalvonnalla, joita hyödynnetään ulkoilutustutkimuksissa. Laiduntaminen kuuluu edelleen tutkimuslehmien kesäruokintaan.

BIOKAASUREAKTORI TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

Navetan yhteyteen rakennetaan maatilamittakaavan biokaasureaktori tutkimus- ja demonstraatiokäyttöön. Biokaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta jalostaa biokaasusta liikennepolttoainetta. Hankkeessa tutkitaan biokaasun koko tuotantoketjua huomioiden ravinteiden kierto takaisin pellolle. Aluksi tutkimus keskittyy lannan ja peltobiomassan käyttöön, mutta myöhemmin myös yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksiin maatilamittakaavassa.

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää mahdollisimman energiaomavarainen ja ympäristöystävällinen maatila. Bioenergian lisäksi uusia tutkimusaiheita ovat ravinteiden kestävä kierrätys, ympäristönäkökohdat huomioiva säilörehun korjuuaikastrategiatutkimus sekä maissin käyttö lypsylehmien rehuna. Jaloittelutarha- ja laiduntutkimukset liittyvät lehmien hyvinvointitutkimukseen.

Hanketta ovat tukeneet Pohjois-Savon liitto ja EU:n aluekehitysrahasto.

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit