Porotalouden kannattavuus hupenee myynnin hiipuessa

Poronlihan myynti pienenee, petovahingot lisääntyvät ja tuotantokustannukset kasvavat kuluvana poronhoitovuonna. MTT:n ennusteen mukaan porotalouden yrittäjätulo jää alle puoleen edellisvuotisesta: 2 870 euroon yritystä kohti.

Poronlihan tuottajahinnassa ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä, ja tuotantokustannukset ovat 5,5 prosenttia suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna, laskee Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.

– Paliskuntien yhdistyksen asiantuntijat arvioivat, että porojen teurasmäärä on poronhoitovuonna 2012/2013 jopa viidenneksen edellisvuotista pienempi, kertoo tutkija Jukka Tauriainen MTT:stä.

Myös petovahingot verottavat tuottoja ja lisäävät porotalouden työmenekkiä aiheuttaen lisäkustannuksia. Tilastojen mukaan vuonna 2012 petokorvauksia haettiin yli 5 000 porosta.

Porotalouden yrittäjätulo on herkkä tuottojen ja kustannusten heilahduksille. Poronhoitovuonna 2012/2013 kannattavuuskerroin romahtaa 0,13:een. 
Yrittäjätulo kattaa vain 13 prosenttia tavoitellusta korvauksesta yrittäjäperheen tekemälle porotaloustyölle ja porotalouteen sijoitetulle omalle pääomalle, kertoo Tauriainen. Yrittäjätulo jää 2 870 euroon.

Kannattavuus heikkeni 2011/2012

Edellisenä poronhoitovuonna 2011/2012 porotalouden keskimääräinen yrittäjätulo pieneni viidenneksen 6 500 euroon yritystä kohti. Kannattavuuskerroin oli 0,31, eli yrittäjätulo kattoi 31 prosenttia yrittäjäperheen palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotavoitteesta.

Yrittäjäperhe sai palkkaa 4,30 euroa tekemilleen 1 300 työtunnille ja 1,5 prosentin koron yritykseen sijoitetulle noin 59 000 euron omalle pääomalle.

Kustannukset kasvoivat

Kokonaistuotto mittaa porotalouden tuotannon arvoa. Se sisältää liikevaihdon lisäksi porokarjan arvon muutoksen, yksityistalouteen otettujen tuotteiden arvon sekä vakuutus- ja petokorvaukset. Kokonaistuotto oli vuonna 2011/2012 keskimäärin 28 800 euroa. Eloporotuen osuus kokonaistuotosta on vuodesta riippuen ollut 17,5–20 prosenttia.

Vuonna 2011/2012 porotalouden tuotantokustannukset kasvoivat 1,4 prosenttia, 43 500 euroon. Ruokintamenot ja konekustannukset kasvoivat, mutta oman työn palkkavaatimuskustannus pieneni työtuntien vähenemisen vuoksi. Yrityskoon pienenemisen myötä eloporoa kohti lasketut tuotantokustannukset kasvoivat 250 euroon. Yrittäjäntappiota muodostui 85 euroa eloporoa kohti.

Paras tulos pohjoisessa

Vuonna 2011/2012 saamelaisten kotiseutualueella porotalouden kannattavuuskerroin aleni 0,58:aan. Erityisen poronhoitoalueen eteläisemmässä osassa kannattavuuskerroin romahti myyntituottojen myötä 0,08:aan.

– Heikko tulos johtui pääasiassa karjakoon pienenemisestä ja sen myötä myyntituottojen vähenemisestä. Muulla poronhoitoalueella kannattavuuskerroin jopa hieman kohosi 0,22:een, selvittää tutkija Marja Vilja MTT:stä.

Tulokset Taloustohtorissa

Vuoden 2011/2012 tulokset laskettiin 74 kannattavuuskirjanpitoyrityksen aineistosta. Ne kuvaavat noin 1 000 suurimman porotalousyrityksen keskiarvotuloksia. Vuoden 2012/2013 ennustetulokset tuotettiin edellisen vuoden aineiston pohjalta. Ennusteessa on otettu huomioon tuotteiden ja tuotantopanosten hintakehityksen lisäksi viljeltyjen rehukasvien satokehitys sekä poronlihan myyntimäärien, petovahinkojen ja eräiden tuotantopanosten käyttömäärien muutokset.

Porotalouden tulokset poronhoitovuodesta 2002/2003 alkaen ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla osoitteessa www.mtt.fi/taloustohtori/porotalous. Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat yrittäjät voivat tarkastella palvelussa omia tuloksiaan ja verrata niitä muiden ryhmien tuloksiin.

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. 029 531 7809, jukka.tauriainen@mtt.fi
tutkija Marja Vilja, MTT, puh. 029 531 7897, marja.vilja@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. 
Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit