SIKATALOUDEN TUOREIMMAT TUTKIMUSTULOKSET KUUKAUSITTAIN MTT:N VERKOSTA

MTT Sikatalouden Internet-sivut ovat uudistuneet. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilta löytyvät tutkimusyksikön esittelyn lisäksi lyhyet kuvaukset tärkeimmistä tutkimusaiheista, kuten kotieläinten rehuista ja ruokintasuosituksista, suoliston terveyttä edistävästä ruokinnasta ja sikojen hoidosta. Käynnissä olevat sikatalouden tutkimushankkeet löytyvät MTT:n TUIKE-tietokannasta, johon pääsee myös uusien Internet-sivujen kohdasta Tutkimukset. Päättyneistä tutkimuksista löytyy tietoa MTT:n ARKKU-tutkimusrekisteristä. Uutuutena MTT Sikatalouden suomen- ja ruotsinkielisillä sivuilla on Ajankohtaista-palsta, jossa julkaistaan kuukausittain lyhyitä tiivistelmiä päättyneiden tutkimusten tuloksista. Uusien tiivistelmien ilmestyttyä vanhemmat siirtyvät arkistoon, josta niitä voi selata myöhemmin. Ajankohtaista-palstan tarkoituksena on palvella sikatalouden parissa työskenteleviä viljelijöitä, neuvojia ja opettajia sekä helpottaa ja nopeuttaa tiedon saantia MTT:n sikojen ruokinta- ja hoitotutkimuksesta. Sikatalouden Internet-sivuilta on linkki MTT:n ylläpitämään Rehutaulukot ja Ruokintasuositukset -palveluun, josta löytyvät Suomessa käytettävät kotieläinten rehujen rehuarvot ja niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset. Lisäksi sivuilta on linkit sikojen ruokintaa ja hoitoa käsitteleviin oppaisiin, joiden tekemisessä MTT Sikatalous on ollut mukana. Lisätietoja: tutkija Kirsi Partanen, MTT Sikatalous, puh. (019) 457 5756 tai 040 735 6205, kirsi.partanen@mtt.fi. MTT Sikatalous verkossa: www.mtt.fi/tutkimus/kotielaimet/sikatalous.html (suomeksi) ja www.mtt.fi/svenska/forskning/husdjur/svin.html (på svenska)

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit