Viljelijöiden tarjouskilpailulla kustannustehokkaita ympäristöhyötyjä

Tasapäistävän maatalouden ympäristötuen rinnalla voisi käyttää uutta tarjouskilpailujärjestelmää. Sen avulla ympäristönsuojeluun budjetoitu raha käytettäisiin kustannustehokkaasti ja hyöty olisi mahdollisimman suuri. Suojelutoimenpiteet kohdistuisivat tarkemmin ympäristön herkimpiin alueisiin.

MTT, PTT, Helsingin yliopisto ja SYKE ovat yhdessä tutkineet tarjouskilpailumallia, jossa ympäristönsuojeluun varatut resurssit kohdennetaan siten, että ne tuottavat mahdollisimman paljon ympäristöhyötyjä.

– Tarjouskilpailut voisivat korvata tai täydentää nykyistä tasatukijärjestelmää. Käytännössä tarjouskilpailuja on sovellettu muun muassa Yhdysvalloissa ja Australiassa. Kokemukset näistä maista osoittavat, että tarjouskilpailuja voi käyttää ympäristöpolitiikan ohjauskeinona, sanoo erikoistutkija Antti Iho MTT:stä.

Tarjouskilpailua yhteisymmärryksessä

Tarjouskilpailussa yhteiskunta pyytää viljelijöitä tekemään tarjouksia suojelutoimenpiteistä, joilla edistetään valittuja ympäristöhyötyjä. Viljelijät määrittelevät toimenpiteestä haluamansa korvauksen, sen toteuttamiskohteen sekä kohteesta kysytyt ympäristöominaisuudet.

Yhteiskunta järjestää kaikki tarjotut kohteet paremmuusjärjestykseen ympäristöominaisuuksien ja korvauspyynnön perusteella, esimerkiksi ympäristöhyöty-korvauspyyntö-suhteessa. Suojelun piiriin otetaan kohteita tässä järjestyksessä, kunnes suojeluun varattu budjetti on käytetty. Toimenpiteet kohdentuvat kustannustehokkaasti ja ympäristöhyöty maksimoituu annetulla rahoituksella.

Toimenpiteitä testattiin Nurmijärvellä

Vuonna 2009 käynnistynyt Tarveke-hanke selvitti tarjouskilpailujen sovellusmahdollisuuksia Suomessa. Hankkeessa kehitettiin fosfori- ja typpi-indeksit vesiensuojeluun sekä biologisen monimuotoisuuden suojeluindeksi.

Fosfori-indeksiä testattiin Nurmijärvellä 2010 järjestetyssä tarjouskilpailupilotissa ja typpi-indeksiä simulointimallissa. Tarjouskilpailupilotissa levitettiin kipsiä 112 hehtaarille eli 62 prosentille tarjotusta pinta-alasta.

– Pilotissa käytetty fosfori-indeksi toimi hyvin ympäristöllisen vaikuttavuuden kuvaajana ja tuotettu suhdeluku ohjasi budjetilliseen kustannustehokkuuteen, Iho kertoo.

Viljelijät lähtevät mukaan

Viljelijöiden suojeluhalukkuutta selvitettiin kyselytutkimuksilla, jotka osoittivat, että viljelijöillä on valmiuksia osallistua tarjouskilpailuihin tai muilla keinoin tarkemmin kohdennettuun ympäristönsuojeluun.

– Perustuki halutaan säilyttää ennallaan, mutta erityistukisopimuksia oltaisiin valmiita tekemään tarjouskilpailujen perusteella, Iho tarkentaa.

EU:lta kapuloita rattaisiin?

Hankkeessa tarkasteltiin myös Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöä ja säädöksiä. Tarjouskilpailujen toteuttamiselle osana maatalouden ympäristöohjausta ei ole merkittäviä lainsäädännöllisiä esteitä. Tarjouskilpailujen vieminen osaksi maatalouden ympäristöohjausta edellyttää kuitenkin vielä lisäselvityksiä.

Professori Jussi Lankoski Helsingin yliopistosta kertoo, että on tärkeää varmistaa, kuinka EU:n määrittelemät hehtaarikohtaiset tukikatot vaikuttavat tarjouskilpailuin kohdennettavan toimenpiteen valintaan ja tehokkuuteen. Hän korostaa, että myös lisää pilottihankkeita tarvitaan.

– Järjestelmää tulisi kokeilla myös typpikuormitukseen ja monimuotoisuuteen kohdistuvilla toimenpiteillä, koska niiden kustannusrakenteet vaihtelevat enemmän tilojen kesken. Näin toimenpiteiden kohdentumista ja kustannustehokkuutta voisi vertailla paremmin nykyisen ympäristötukimallin kanssa, Lankoski toteaa.

Lisätietoja:
erikoistutkija Antti Iho, MTT, puh. 050 572 2059, antti.iho@mtt.fi

Aiheeseen liittyvän tiedotustilaisuuden materiaalit ovat osoitteessa: www.mtt.fi/tarveke

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit