Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2021 – 30.6.2022

Report this content

Musti Group Oyj               Osavuosikatsaus              9.8.2022 klo 8.30

Musti Group Oyj   Osavuosikatsaus 1.10.2021 – 30.6.2022

Kannattavaa kasvua matkalla kohti pitkän aikavälin tavoitteita

Huhtikuu-kesäkuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 95,5 (82,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15,5 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 8,3 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 15,6 (12,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,8 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA –marginaali oli 16,3 (15,6) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 8,3 (7,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,0 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA –marginaali oli 8,7 (8,8,) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 27,3 prosenttia 6,7 (5,3) miljoonaan euroon ja oli 7,0 (6,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 4,4 (4,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,13 (0,12) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 329: ään (308)
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 409 (1 257) tuhanteen.

Lokakuu 2021 – kesäkuu 2022

 • Liikevaihto oli 289,3 (249,4) miljoonaa ja se kasvoi 16,0 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 7,4 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 49,3 (41,7) miljoonaa ja se kasvoi 18,4 %.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,1 (16,7) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 28,6 (25,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,7 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA marginaali oli 9,9 (10,3) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 12,9 prosenttia 22,3 (19,8) miljoonaan euroon ja oli 7,7 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 15,1 (15,7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,45 (0,47)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 4-6/2022 4-6/2021 Muutos % 10/2021-6/2022 10/2020-6/2021 Muutos % FY2021
Liikevaihto 95,5 82,7 15,5% 289,3 249,4 16,0% 340,9
Liikevaihdon kasvu, % 15,5% 20,2% 16,0% 20,2% 19,9%
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 8,3% 11,6% 7,4% 12,1% 11,8%
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 6,3% 10,7% 4,8% 9,1% 8,8%
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 22,6% 24,1% 22,6% 23,4% 23,1%
Myyntikate, % 46,4% 45,4% 46,8% 45,6% 45,7%
Käyttökate, EBITDA 15,6 12,5 24,1% 47,9 40,7 17,6% 56,9
Käyttökate, EBITDA, % 16,3% 15,2% 16,5% 16,3% 16,7%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 15,6 12,9 20,8% 49,3 41,7 18,4% 58,8
Oikaistu EBITDA, % 16,3% 15,6% 17,1% 16,7% 17,3%
Liikevoitto ennen aineettomienhyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 8,3 6,9 19,7% 27,1 24,6 10,1% 34,9
EBITA, % 8,7% 8,4% 9,4% 9,9% 10,2%
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomienhyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 8,3 7,3 14,0% 28,6 25,6 11,7% 36,8
Oikaistu EBITA, % 8,7% 8,8% 9,9% 10,3% 10,8%
Liikevoitto 6,7 5,3 27,3% 22,3 19,8 12,9% 28,4
Liikevoitto, % 7,0% 6,4% 7,7% 7,9% 8,3%
Kauden tulos 4,4 4,1 7,1% 15,1 15,7 -4,1% 20,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,13 0,12 7,5% 0,45 0,47 -3,8% 0,62
Liiketoiminnan rahavirta 14,0 10,1 39,6% 32,5 39,9 -18,5% 54,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiinhyödykkeisiin 3,3 3,5 -4,3% 11,6 9,7 19,3% 12,9
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12edelliseltä kuukaudelta 2,1 2,0 4,8% 2,1 2,0 4,8% 1,9
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 409 1 257 12,1% 1 409 1 257 12,1% 1 297
Myymälöiden määrä jakson lopussa 329 308 6,8% 329 308 6,8% 312
joista omia myymälöitä 312 257 21,4% 312 257 21,4% 280

Toimitusjohtajan katsaus

Liiketoimintamme jatkui vahvana huhti-kesäkuussa, vaikka historiallisen haastava taloudellinen tilanne vaikutti yleisellä tasolla voimakkaasti vähittäismyyntimarkkinoihin nostaen hintoja ja heikentäen kuluttajien luottamusta. Lemmikkiala on osoittautunut erittäin kestäväksi taloudellisissa laskusuhdanteissa. Paransimme edelleen vahvasti sekä liikevaihtoamme että kannattavuuttamme kaksinumeroisin kasvuluvuin ja saavutimme 40 % kasvun liiketoiminnan rahavirrassa edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi olemme kasvattaneet jatkuvasti suhteellista osuuttamme uusista koiranpennuista, jotka ovat osoittautuneet arvokkaammiksi asiakkaiksi kuin aiemmat ikäluokat. Luotan vahvaan liiketoimintamalliimme lujemmin kuin koskaan. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni koko henkilöstöllemme tämän kehityksen mahdollistamisesta.

Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 95,5 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Kehitystä tukivat asiakasmäärän jatkuva kasvu, vahvan asiakasuskollisuuden mahdollistamat onnistuneet hinnankorotukset sekä myymälöiden lisääntynyt lukumäärä. Omien myymälöidemme määrä kasvoi yhdeksällä vuosineljänneksen aikana, ja viimeisen 12 kuukauden aikana omien myymälöiden määrä on kasvanut yhteensä 55 myymälällä. Sekä myymälämyynnissä että verkkokaupassa nähtiin vakuuttavaa kehitystä – myymälöiden liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia 73,2 miljoonaan euroon ja verkkokaupan liikevaihto 8,6 prosenttia 21,6 miljoonaan euroon. 

Myyntikatteen kasvu oli edelleen terveellä tasolla ja se nousi 46,4 prosenttiin vuoden takaisesta 45,4 prosentista. Tätä tukivat omien myymälöiden lisääntynyt määrä ja onnistunut kampanjointi sekä omien ja eksklusiivisten tuotteiden kasvanut osuus ja inflaation vaikutusten lieventäminen hinnankorotusten avulla. Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 21 prosenttia 15,6 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä parantuneen myyntikatteen, myymäläverkoston kasvattamisen sekä koko liiketoiminnan kattavan tiukemman kulu- ja hintakontrollin ansiosta. Oikaistu EBITDA-marginaali kasvoi 16,3 prosenttiin vuotta aiemmasta 15,6 prosentista. 

Yleisesti ottaen Musti Groupin tuloskehitys oli erinomaista kolmannella neljänneksellä. Uskomme hyötyvämme vahvasta ja laajasta asemastamme markkinoillamme sekä ainutlaatuisesta brändi- ja kanavatarjonnastamme.  Olen vakuuttunut, että menestymme vahvasti myös tulevaisuudessa uusien myymälöiden toimiessa täydellä teholla. 

Etenemme suunnitelmien mukaisesti tilikaudelle 2024 asetettujen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme toteuttamisessa ja olemme valmiita ottamaan vastaan taloudellisessa ympäristössä jatkuvat haasteet asiakkaitamme tukien. Tämä on Mustin polku – kulkea luottokumppanina lemmikkien ja heidän perheidensä rinnalla. Niin suotuisina kuin haastavinakin aikoina.

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 9.8.2022 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2022-q3-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 81 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

UK: +44 3 333 000 804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 87066365#

Helsinki, 9.8.2022

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa 1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.