Työkirja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville sekä heidän läheisilleen

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssi -työkirjan ohjeet perustuvat Käypä hoito -suositukseen ja uusimpiin asiantuntijanäkemyksiin. Työkirjan on tarkastanut Johtava ylilääkäri Jorma Oksanen (Auroran sairaala) ja Psykiatrian ylilääkäri Jarmo Laitinen (HUS). Työkirjan toteuttamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota potilaan näkökulmaan. Työkirjan on koonnut kirjailija Tiina Martikainen, joka itsekin sairastaa bipolaarihäiriötä. 

Työkirja on tarkoitettu kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle henkilölle, hänen läheisilleen ja hänen kanssaan työskenteleville. Työkirjaa käytetään esimerkiksi psykiatrian poliklinikoilla järjestettävillä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakursseilla. Kursseja/tapaamisia järjestävät myös mm. mielenterveysyhdistykset ja Omaiset mielenterveystyön tukena ry.

Aiemmin Sanofi Oy:n julkaisemasta työkirjasta tehtiin uusi versio syyskuussa 2012. Uusi työkirja vastaa nykyistä hoitosuositusta ja tämänhetkistä asiantuntijatietoutta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Idea työkirjan saattamisesta ajan tasalle syntyi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssilla, ja sitä lähdettiin toteuttamaan yhdessä psykiatrisen sairaanhoitajan, Riitta Vilkmanin (HUS), kanssa.

Kirjaa voi tilata 15€ hintaan osoitteesta http://www.myllylahti.fi/kirjat/bipo/

###

Tiina Martikainen: Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssi
64 sivua
ISBN 978-952-202-408-4
LIITTEET: Työkirjan etukansi

###

LISÄTIEDOT JA ARVOSTELUKAPPALEET

Myllylahti Oy, Lassi Junkkarinen, 050-497 7710, lassi @ myllylahti.fi

###

Myllylahti Oy on vuonna 1989 perustettu yleiskustantamo. Myllylahti on tähän mennessä julkaissut noin 400 kirjaa, ja on vakiinnuttanut asemansa merkittävimpien suomalaisten kustannusyhtiöiden joukossa. www.myllylahti.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville sekä heidän läheisilleen on julkaistu työkirja. Ohjeet perustuvat uusimpiin asiantuntijanäkemyksiin. Potilaan näkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
Tweettaa