Itseohjautuvien tiimien ja asiakkaan yhteistyö on IT-palveluyhtiön kilpailuvaltti

Mystes Oy on ohjelmistoalan palveluyrityksenä rakentanut erinomaiset asiakassuhteet. Projekteissa onnistutaan asiakkaan ja ohjelmistokehittäjien tiiviillä yhteistyöllä. Toimintamallin taustalla on matalahierarkkinen ja asiakkaistaan aidosti välittävä työyhteisö.

Kehitystyön ulkoistaminen ja kumppanoituminen IT-alan asiantuntijayrityksen kanssa on monelle yritykselle ainoa mielekäs tapa saada tarvitsemansa asiantuntijat käyttöönsä juuri silloin, kun on tarve. Parhaimmillaan kumppani voi vauhdittaa liiketoiminnan kehitystä ja kasvua merkittävästi. Julkisuudessa kuitenkin puidaan usein epäonnistuneita IT-alan hankintoja ja ulkoistuksia.

Jos ohjelmistokehittäjät ja asiakas eivät kommunikoi suoraan ja avoimesti, projekteissa ja hankkeissa voi syntyä tarpeeseen huonosti sopivia ratkaisuja. Vastuunkanto ja sitoutuminen tuotetun ratkaisun laatuun heikkenevät, jos organisoituminen vie kehittäjät ja asiakkaan etäälle toisistaan. Edes hyvä kommunikointi ja sitoutuminen eivät riitä, jos jäykät toimintatavat tai prosessit estävät tekemästä päätöksiä ja korjausliikkeitä ketterästi projektin aikana.

Laadukkaiden sovellusten ja digitaalisten ratkaisujen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tilaajan ja toimittajan välillä. Täytyy myös luottaa ohjelmistokehittäjien asiantuntemukseen ja työskentelytapoihin.

“Projekteissa onnistuminen on helpointa, kun asiakkaan ja kehittäjän välillä on suora ja välitön yhteys. Tällöin tulee luonnostaan myös sellainen sitoutumisen tunne, että tässähän ollaan samassa veneessä”, toteaa Mystes Oy:n toimitusjohtaja Erno Lahtinen.

Mystes Oy tarjoaa asiakkailleen tiimejä, joiden vastuulla on ketterän ohjelmistokehityksen sovittaminen asiakkaan arkeen ja toimintatapoihin. Tiiviissä yhteistyössä kehitystyön johtamiseen ei tarvita järeitä prosesseja. Mystesin toimintamallissa tiimit suunnittelevat ja toteuttavat ratkaisut suoraan asiakkaan kanssa ja johtavat itse omaa työtään.

“Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luottamukseen kaikkien osapuolten kesken. Asiakkaamme kokevat, että tiimiemme kanssa on helppoa ja mutkatonta tehdä töitä.”, Lahtinen kertoo.

Toimintamallin mahdollistaa yrityskulttuuri, joka tukee itseohjautuvuutta ja tiimien itsemääräämisoikeutta. Vastuu ja myös kunnia projektien onnistumisesta on tekijöillä itsellään.

 

YHTEYSTIEDOT MEDIALLE

Erno Lahtinen, Toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 723 1762
Sähköposti: erno.lahtinen@mystes.fi

 

BOILERPLATE - YRITYSKUVAUS

Mystes Oy on suomalainen vuonna 2010 perustettu ohjelmistoalan palveluyritys, joka kehittää pilvi- ja verkkosovelluksia, yritysjärjestelmiä ja integraatioita kolmenkymmenen ohjelmistokehittäjän voimin. Mystesin tiimit toteuttavat kehitysprojekteja hyvin erikokoisille yrityksille monilla eri toimialoilla.

Multimedia

Multimedia