ANNANSILMÄT-LIPASKERÄYS 4.-5. HUHTIKUUTA

Anna lahja näkövammaistyölle! ANNANSILMÄT-LIPASKERÄYS 4.-5. HUHTIKUUTA Näkövammaisten Keskusliitto järjestää lipaskeräyksen, Annansilmät- talkoot, 4.-5. huhtikuuta maamme sokeiden, heikkonäköisten ja kuurosokeiden hyväksi. Keräyksen suojelijana toimii tohtori Pentti Arajärvi. Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna punaiseen keräysliiviin pukeutuneet talkoolaiset keräävät kansalaisten lahjoituksia lippaisiin ostoskeskuksissa ja muissa vilkkaissa paikoissa eri puolilla Suomea. Kerääjinä on sekä vapaaehtoisia mm. Lions-järjestöstä että näkövammaisyhdistysten jäseniä ja työntekijöitä. Annansilmät-talkoissa on tavoitteena saada kokoon yhteensä 840 000 euroa valtakunnallisen palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen rakentamiseen sekä näkövammaisten alueellisen palvelutoiminnan turvaamiseen. Nettotuotoista puolet käytetään Iiriksen rakentamiseen ja puolet alueellisiin ja paikallisiin kohteisiin. VALTAKUNNALLISET PALVELUT SAMAN KATON ALLE Annansilmät-talkoiden valtakunnallisena kohteena on Helsingin Itäkeskukseen vuoden 2003 lopussa valmistuva Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris. Iirikseen kootaan saman katon alle nykyisin hajallaan olevat näkövammaisten tarvitsemat palvelut. - Iiris-keskuksen valmistuttua näkövammaisen tai hänen läheisensä ei enää tarvitse etsiä tarvitsemiaan erityispalveluja useista eri paikoista, kertoo Näkövammaisten Keskusliiton toimitusjohtaja Pentti Lappalainen. Näkövammaisten Keskusliiton nykyinen monitoimitalo Helsingin Vallilassa rakennettiin 1940-luvulla alunperin pienteollisuuskäyttöön. Epätarkoituksenmukaiset ja riittämättömät tilat ovat vaikeuttaneet mm. näkövammaisten kuntoutusmahdollisuuksia. - Nykyisissä tiloissamme meillä ei esimerkiksi ole mahdollisuuksia ryhmätapaamisiin eikä perhemajoituksen järjestämiseen. Uudessa toimitalossa näkövammaispalvelut saavat vihdoin tarvitsemansa puitteet, Lappalainen sanoo. Kaikkiaan Iirikseen sijoittuu yhteensä noin 30 eri toimintayksikköä. Iiris-keskuksessa tuotetaan muun muassa elektronisia lehtiä sekä pistekirjoitus- ja äänitemateriaalia kaikkien maamme näkövammaisten käyttöön. TIEDONSAANTI TURVATTAVA Annansilmät-talkoiden nettotuotosta puolet käytetään näkövammaisten alueelliseen palvelutoimintaan. Näkövammaisten Keskusliiton 14 alueyhdistystä keräävät talkoilla varoja mm. näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseen. Tärkeimpiä alueellisia keräyskohteita ovat kasettien kopiointilaitteet, joita tarvitaan esimerkiksi paikallislehtien ääniteversioiden tekemiseen. Lisäksi aluekeskuksiin hankitaan ajanmukaisia tietokoneita ja niihin liitettäviä näkövammaisten apuvälineitä. Teknisten apuvälineiden ja asiantuntevan opastuksen avulla myös sokea tai vaikeasti heikkonäköinen voi käyttää esimerkiksi sähköpostia tai internetiä. Edellinen suurkeräys näkövammaisten hyväksi järjestettiin lähes kymmenen vuotta sitten, vuonna 1994. MONTA LAHJOITUSTAPAA Annansilmät-talkoisiin voi tehdä lahjoituksen myös pankissa tai soittamalla lahjoituspuhelimeen. Keräyksen lahjoitustili on Nordea 102430-22271. Viitenumero on 6402. Puhelimella lahjoituksensa voi antaa numerossa 0600-92 212 (9,93 euroa / puhelu + pvm). KERÄÄJÄKSIKIN EHTII VIELÄ Kansalaiset voivat antaa talkoopanoksensa myös tulemalla lipaskerääjiksi. Kerääjäksi ilmoittaudutaan maksuttomassa kerääjäpuhelimessa 0800-94 600 tai internetissä osoitteessa www.nkl.fi/annansilmat2003 . Lisätietoja: kampanjapäällikkö Ritva Kuuluvainen, p. (09) 3960 4315, gsm. 050-4001535 kampanjatiedottaja Mari Kiviniemi, p. (09) 3960 4317, gsm. 050-4001534 Annansilmät-talkoot internetissä: www.nkl.fi/annansilmat2003 Lue lisää alueellisista keräyskohteista: www.nkl.fi/annansilmat2003/alueyhdistykset.html Lisätietoja Iiris-keskuksesta: www.nkl.fi/iiris Tiedote sähköisessä muodossa: www.nkl.fi/ajankoht/tiedote Valokuva Annansilmät-kerääjistä ja palstanpäät: www.nkl.fi/ajankoht/kuvark.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00320/wkr0002.pdf