MITÄ ODOTAMME IIRIKSELTÄ?

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen peruskiven muuraus 10.9.2002 Julkaisuvapaa ti 10.9. klo 15.30 MITÄ ODOTAMME IIRIKSELTÄ? Tällä peruskiven muurauksella haluamme korostaa kestävän perustan merkitystä, ei ainoastaan tämän rakennuksen, vaan koko hankkeen tarkoituksen osalta. Haluamme myös korostaa hyvän yhteistyön ja sujuvasti etenevän rakentamisen tärkeyttä. On ymmärrettävää, että monet saattavat epäillä, onko näin suuri talo ja investointi todella tarpeen. Totta on, että rakennuksesta tulee suuri ja se maksaa. Emme kuitenkaan ole ajatelleet ensimmäiseksi rakennuksen kokoa tai hintaa sitä suunnitellessamme. Olemme yksinkertaisesti etsineet ratkaisuja huutaviin tilaongelmiin niin liiton kuin muiden hankkeessa mukana olevien osalta. Niin ikään olemme etsineet ratkaisuja tuottaaksemme ja kehittääksemme tarkoituksenmukaisella tavalla, taloudellisesti ja tehokkaasti, sokeiden, heikkonäköisten ja kuurosokeiden tarvitsemia välttämättömiä erityispalveluja. Toiminnan keskittäminen saman katon alle tulee ratkaisevasti nopeuttamaan ja ennen kaikkea helpottamaan palvelujen käyttäjien asiointia. Ajatellaanpa vaikka Inarista kuntoutuskurssille tänne kauas Helsinkiin tulevaa vasta sokeutunutta Niiloa. Hän voi täällä Iiris-keskuksessa kurssinsa ohella vaivattomasti tutustua esim. saman katon alla toimivan näkövammaisten kirjaston palveluihin ja liittyä kirjastopalvelujen käyttäjäksi. Niilo voi asioida apuväline- ja muissa myyntipisteissä tai tutustua tarkemmin atk-, opiskelu-, työllisyys- tai muihin tärkeisiin palveluihin ja tarjoutuviin mahdollisuuksiin. Hän voi osallistua Iiris- keskuksessa toteutettavaan laajaan harrastus- ja virkistystoimintaan. Tai ajatellaanpa vaikka Tuupovaaralta Oivalluskurssille osallistuvaa Ida- mummoa tai Eurasta lasten kuntoutukseen tulevaa Kirsi-tyttöä vanhempineen. Heille kaikille tarjoutuu samalla helppo tilaisuus monipuolisten palvelujen käyttöön ja kokemusten vaihtoon muiden samassa asemassa olevien kanssa. Näkövammaisten Keskusliitolla on maassamme käytännössä keskeisin vastuu tuottaa ja kehittää näkövammaisille välttämättömiä kuntoutus-, apuväline- ja tiedonsaantipalveluja ja tukea näkövammaisyhdistysten valtakunnallista, alueellista ja paikallista palvelu- ja järjestötoimintaa. Liitto auttaa omalla tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöllään myös muiden palvelutuottajien työtä vastaamaan entistä paremmin palvelujen käyttäjien tarpeita. Esimerkkinä mainitsisin vaikkapa julkisen terveydenhuoltomme. Onnistuakseen tämä koulutus- ja kehittämistyö vaatii väestöltään näin pienessä maassa erityisosaamisen ja tiedon keskittämistä yhteen paikkaan. Tällainen paikka meillä on juuri Iiris-keskus. Iiris-keskus ei palvele ainoastaan valtakunnallisia päämääriä. Siihen sijoittuvilla liiton jäsenyhdistyksillä on tärkeää alueellista ja paikallista toimintaa tällä alueella. Fysikaalinen hoitolaitos, työkeskus tai käsityötuotteiden myymälä tarjoavat työtä lukuisille näkövammaisille. Monipuoliselle harrastus-, kerho- ja virkistystoiminnalle Iiris-keskus tarjoaa oivat tilat ja mahdollisuudet. Toivotamme myöskin kuurosokeat lämpimästi tervetulleiksi Iiris- keskukseen ja sen tarjoamien palvelujen käyttäjiksi. Kuurosokeiden yhdistyksen toimiston sijoittuminen keskukseen helpottaa kuurosokeiden asiointia ja keskuksen monipuoliseen virkistys- ja harrastustoimintaan osallistumista. Mitä muuta me odotamme Iiris-keskukselta? Odotamme innolla rakennuksen pikaista valmistumista ja rakennustyön sujumista ilman mitään ikäviä yllätyksiä. Olemme voineet kaiken aikaa osallistua rakennuksen ja sen tilojen suunnitteluun ja toivomme jatkossakin yhteistyön sujuvan eri osapuolten välillä vaivattomasti. Niinpä odotammekin, että lopputulos on sekä saavutettavuudeltaan että toimintapuitteiltaan palvelujen käyttäjien ja tuottajien odotusten mukainen Itäkeskuksen maamerkki. Odotamme, että uudet ja tarkoituksenmukaiset tilat tulevat tarjoamaan niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemmekin viihtyisän ja hyvään tulokseen johtavan asiointi- ja työympäristön. Odotamme malttamattomana uusien kuntoutus-, majoitus- ja harrastustilojen valmistumista. Erityisen kipeänä olemme kokeneet nykyisten lasten kuntoutus- ja majoitustilojen puutteet. Samoin vapaa- ajan ja erilaisten harrastusten vaatimia tiloja ei meillä itsellämme ole nykyisellään tarjota juuri lainkaan. Nyt olemme saamassa näihin puutteisiin kauan toivotut ja odotetut parannukset. Toivomme, että myös ns. suuri yleisö löytää tiensä Iiris-keskukseen ja oppii käyttämään sen tarjoamia monipuolisia myymälä- ja asiantuntijapalveluja. Iiris-keskusta ei rakenneta pelkästään maamme nykyisiä sokeita, vaikeasti heikkonäköisiä ja kuurosokeita varten. Se rakennetaan kaikkien suomalaisten tulevaisuuden turvaksi. Rakennushankkeen omavastuuosuuden rahoituksen kattamiseksi toteutamme kansalaiskeräyksen. Toivomme, että varainhankintakampanja otetaan myönteisesti vastaan ajatuksella, että keräykseen osallistumalla varmistan Iiris-keskuksen tulevan toiminnan ja saan itsekin sieltä avun, jos sitä tarvitsen. Rakentakaamme yhdessä turvallista tulevaisuutta meille kaikille. Täyttäköön Iiris-keskus odotuksemme, kuten antiikin aikaan Iris-palvelija täytti pilvet vedellä tulevia sateita varten. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020910BIT00060/wkr0002.pdf