NÄKÖVAMMAISEN PALVELUOPPAASTA NEUVOT NÄÖN HEIKETESSÄ

Näkövammaisten Keskusliitto TIEDOTE Tiedotus/Kirsti-Sisko Salonen P. (09) 3960 4324 13.5.2003 Gsm: 050-377 8715 Email: ks.salonen@nkl.fi www.nkl.fi NÄKÖVAMMAISEN PALVELUOPPAASTA NEUVOT NÄÖN HEIKETESSÄ Mistä apuvälineitä ja kuntoutusta, kun näkö on heikentynyt? Mitä palveluja voi saada ja mistä niitä haetaan? Entä miten lukea ja liikkua... Näihin kysymyksiin löytyy vastaus Näkövammaisen palveluoppaasta. Julkaisuun on koottu perustietoa näkövammaisen ihmisen sosiaaliturvasta sekä siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista. Oppaan on tuottanut Näkövammaisten Keskusliitto. Palveluoppaassa selvitetään päätöksentekomenettelyä eri palveluja ja tukitoimia haettaessa sekä mahdollisuuksia hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Palveluoppaassa selostetaan näkövammaisille keskeisten kuntoutus- ja vammaispalvelujen sekä eläkejärjestelmien sisältö samoin kuin itsenäisen asumisen ja suoriutumisen sekä liikkumisen ja työllistymisen tukimuodot. Palveluoppaasta löytyvät Näkövammaisten Keskusliiton aluesihteereiden ja alueyhdistysten yhteystiedot.Aluesihteerit auttavat näkövammaisia ihmisiä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa kuten hakemusten laatimisessa. Alueyhdistykset tarjoavat järjestötoiminnan lisäksi monenlaista harrastus- ja virkistystoimintaa. Näkövammaisen palveluopas tuotetaan isokirjoituksella, pistekirjoituksella, äänitteenä C-kasetilla ja elektronisena. Lisäksi se löytyy Näkövammaisten Keskusliiton kotisivulta osoitteesta www.nkl.fi/ Maksuttoman oppaan voi tilata Näkövammaisten Keskusliitosta puhelimitse (09) 3960 4415 tai sähköpostiosoitteesta taina.virtanen@nkl.fi . Lisätietoja: Sosiaaliturvapäällikkö Jaana Penttilä, p. (09) 3960 4523 Näkövammaisen palveluopas, toim. Jaana Penttilä, Näkövammaisten Keskusliitto ry, 2003. Tämä tiedote on poimittavissa kotisivulta osoitteesta http://www.nkl.fi/ajankoht/tiedote Kuva löytyy osoitteesta www.nkl.fi/ajankoht/kuvat ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00070/wkr0002.pdf