Tule Talkoisiin Näkövammaisten Hyväksi!

Report this content

Annansilmät 2003 -lipaskeräys ensi huhtikuussa TULE TALKOISIIN NÄKÖVAMMAISTEN HYVÄKSI! Näkövammaisten Keskusliitto jäsenyhdistyksineen järjestää 4. - 5. huhtikuuta 2003 valtakunnallisen Annansilmät 2003 -lipaskeräyksen maamme näkövammaisten ja kuurosokeiden hyväksi. Keräyksen suojelijana toimii valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi. Näkövammaisten Keskusliitto toivoo saavansa apua keräyksen toteuttamiseen myös näkeviltä kansalaisilta, sillä sokeat ja heikkonäköiset jäsenet eivät vammansa vuoksi pysty yksin toteuttamaan varsinaista keräystoimintaa. Kerääjiä tarvitaan perjantaiksi 4.4. ja lauantaiksi 5.4. ympäri maata yhteensä noin 10 000. Jo kahden tunnin antaminen keräykselle on arvokasta. Yksi valtakunnallinen sekä useita alueellisia kohteita Annansilmät 2003 -keräyksen valtakunnallisena kohteena on Helsingin Itäkeskukseen vuoden 2003 lopussa valmistuva Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris. Koko maata palveleva Iiris-keskus on ratkaisu tilaongelmiin, jotka ovat jo pitkään vaikeuttaneet näkövammaisille välttämättömien palvelujen tuottamista ja saavutettavuutta Suomessa. Keräyksellä tuetaan myös Suomessa tehtävää alueellista ja paikallista näkövammais-työtä, kuten esimerkiksi paikallislehtien ääniteversioiden tuottamista, kuntoutusta ja vertaistukitoimintaa. Annansilmät 2003 -keräyksen kokonaistavoite on 840.000 euroa. Nettotuotoista puolet käytetään Iiris-keskuksen rakentamiseen ja puolet alueellisiin ja paikallisiin kohteisiin. Parempaa palvelua kootusti yhden katon alta Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iirikseen kootaan saman katon alle nykyisin hajallaan olevat näkövammaisten tarvitsemat palvelut. Iirikseen sijoittuu Näkövammaisten Keskusliitto neljän jäsenyhdistyksensä kanssa sekä valtion ylläpitämä Celia - Näkövammaisten kirjasto. Kaikkiaan siellä tulee olemaan yhteensä noin 30 eri toimintayksikköä, jotka palvelevat koko maan näkövammaisia ja kuurosokeita lapsia ja heidän perheitään, opiskelijoita, työikäisiä, eläkeläisiä ja sotaveteraaneja. Iiris-keskuksessa tuotetaan muun muassa elektronisia lehtiä sekä pistekirjoitus- ja äänitemateriaalia kaikkien maamme näkövammaisten käyttöön. "Iiris on yhteishanke, joka ratkaisee monen näkövammaispalvelun tilaongelmat", sanoo toimitusjohtaja Pentti Lappalainen Näkövammaisten Keskusliitosta. "Erityisen vaikea tilanne on ollut näkövammaisten kuntoutuskeskuksella, jonka epäajanmukaiset ja ahtaat tilat sijaitsevat 1940-luvulla rakennetussa, alun perin pienteollisuustaloksi suunnitellussa rakennuksessa. Kun perheeseen syntyy heikkonäköinen, sokea tai monivammainen lapsi, tarvitsee koko perhe tietoa ja tukea tilanteeseen sopeutumiseksi ja uusien taitojen oppimiseksi. Kriisissä selviämistä edistää pidempään näkövammaisena olleiden sekä muiden samassa tilanteessa olevien perheiden kohtaaminen ja kokemusten jakaminen. Kuntoutuskeskuksen tilat eivät kuitenkaan nykyisellään riitä tällaisiin ryhmätapaamisiin. Perhemajoitustilat eivät myöskään vastaa nykyaikaiselle kuntoutukselle asetettavia standardeja." Iiriksen rakentamisella pyritään taloudelliseen ja toiminnalliseen tehokkuuteen: päivisin työ-, kuntoutus- ja koulutuskäytössä olevat tilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin erilaisten harrastus- ja opintopiirien sekä liikunta- ja järjestötoiminnan käytössä. Iiriksen rakennuskustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa. Raha- automaattiyhdistyksen avustus kattaa rakennuskuluista 70 %. Loput katetaan nykyisten toimitilojen myynnillä sekä yksityisten kansalaisten ja yritysten lahjoituksilla. Ilmoittaudu kerääjäksi! Kerääjäksi voi ilmoittautua maksuttomassa puhelinnumerossa 0800-94 600 (arkisin 8-16) sekä www-sivuilla osoitteessa www.nkl.fi/annansilmat2003 Annansilmät 2003 -keräyksen lahjoitustili on Nordea 102430-22271. Lahjoitusten viitenumero on 6402. Lahjoituksen voi tehdä puhelimitse numerossa 0600-92 212. Puhelun hinta on 9,93 ? / puhelu + pvm. Lisätietoja - kampanjapäällikkö Ritva Kuuluvainen, p. (09) 3960 4315, gsm. 050- 4001535 - kampanjatiedottaja Mari Kiviniemi, p. (09) 3960 4317 gsm. 050-4001534 - tiedotuspäällikkö Anna-Maija Kurvinen-Tikkanen, p. (09) 3960 4420 Annansilmät 2003 -keräys internetissä - www.nkl.fi/annansilmat2003 Lisätietoja Iiris-keskuksesta - www.nkl.fi/iiris Tiedote sähköisessä muodossa - www.nkl.fi/ajankoht/tiedote Palstanpäät sähköisessä muodossa - www.nkl.fi/ajankoht Valokuvia näkövammaisuudesta - www.nkl.fi/ajankoht [REMOVED GRAPHICS][REMOVED GRAPHICS] PALSTANPÄÄT VOI HAKEA NETTISIVUILTAMME, OSOITE: www.nkl.fi/ajankoht/kuvark.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00280/wkr0002.pdf