Ohjelmistokehitys avainasemassa teollisuuden kilpailukykyä luotaessa

Teolliset tuotteet sisältävät usein ohjelmistoja, jotka eivät näy käyttäjilleen. Näiden ns. sulautettujen ohjelmistojen arvo teollisuudessa on tiedostettua suurempi: ETLAn tutkimuksen mukaan teollisuusyritysten Suomen-yksiköiden liikevaihdoista jopa 39 mrd euroa tulee ohjelmistoriippuvaisista tuotteista. Ohjelmistosuunnittelija Movialin mukaan yrityksille luodaan kestävää kilpailukykyä vain käyttäjää aidosti ymmärtävällä ohjelmistosuunnittelulla.

Kotimainen Movial Oy on kymmenen toimintavuotensa aikana nähnyt ohjelmistosuunnittelun tärkeyden kasvavan Suomessa erityisesti elektroniikkateollisuudessa, mutta viime vuosina yhä enemmän myös muilla teollisuuden aloilla kuten logistiikan, lääketieteen, energia- ja metsäteollisuuden aloilla.

– Alasta riippumatta kaiken tekemisen ydin tulee olla loppukäyttäjän ymmärtäminen. Kestävää kilpailukykyä tuotteille ja palveluille saadaan vain, jos ne suunnitellaan helppokäyttöisiksi ja tarkoitustaan palveleviksi. Tämä pätee niin teollisuus- kuin kuluttajatuotteisiinkin, Movialin toimitusjohtaja Jari Ala-Ruona sanoo.

Uutta luomassa, olemassa olevaa monipuolistamassa

Ala-Ruonan mukaan Movialin erityisosaamista on monipuolistaa ja järkeistää asiakkaan jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua. Vaihtoehtoisesti yritys voi olla mukana luomassa aivan uutta konseptia. Esimerkkinä hän kertoo golfkentille suunnitellusta tiedonkeräysjärjestelmästä.

– Golfkentille suunniteltiin tapahtumatietojärjestelmä, johon pelaaja syöttää tietoja pelin kulusta kierroksella ollessaan. Hän voi jakaa tietonsa internetin kautta ja järjestelmä helpottaa vaikkapa kilpailun tulosten kirjaamista.

Toisena esimerkkinä Ala-Ruona kertoo laitteen muuttamisesta palveluksi. USA:ssa apteekeissa olevat mainostaulut muutettiin kaksisuuntaisiksi viestimiksi, joilla saa videoyhteyden asiakaspalveluun vaikkapa henkilöstön ollessa varattuna ruuhka-aikoina.

Erityisosaamisena käyttökokemuksen suunnittelukyky ja palvelujen muotoilukyky

Jotta lopputulos on toimiva ja aidosti käyttäjäänsä palveleva, on asiakkaan tuotteen tai palvelun koko prosessi sisäistettävä. Taustakartoitusten ja käyttäjätutkimusten perusteella Movial suunnittelee ohjelmiston prototyypin, joka konkretisoi tuotteen ja helpottaa asiakasta ymmärtämään ja antamaan palautetta tehdystä. Testausten jälkeen tuote on valmis tuotantoon.

– Tarvitaan suunnittelija, joka ymmärtää laitteen tehtävän, miten sitä käytetään ja mihin toiminnalla tähdätään. Siksi me emme ole vain joukko ohjelmistosuunnittelijoita tai toisaalta käyttöliittymän kehittäjiä, vaan meillä nämä molemmat tiimit tekevät tiiviisti töitä yhdessä, jopa asiakkaan asiakasta ymmärtäen, Ala-Ruona kertoo.

Ohjelmistokehityksellä merkittävää lisäarvoa palveluliiketoimintaan

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn julkaiseman tutkimuksen mukaan ohjelmisto-osaamisella on Suomen teollisuudelle tiedostettua huomattavasti suurempi merkitys. Teollisuusyritysten liikevaihdosta 39 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka ovat riippuvaisia ohjelmistoista. Liikevaihtoihin ohjelmistot tuovat lisäarvoa yhteensä 17 miljardia euroa. Ohjelmistojen merkityksen teollisuudelle arvioidaan yhä edelleen kasvavan.

– Ohjelmistojen uudenlainen hyödyntäminen on keskeinen keino uudistaa teollisuusyritysten liiketoimintaa ja kehittää palveluliiketoimintaa. Uskon, että teollisuusyritykset ja niiden keskeiset alihankkijat ymmärtävät palveluliiketoiminnan ja ohjelmistojen välisen yhteyden, ja että ne kykenevät auttamaan asiakkaitaan uudistumaan, kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, sanoo ETLAn tutkimuspäällikkö Jyrki Ali-Yrkkö.

Lisätietoja antaa                toimitusjohtaja Jari Ala-Ruona, Movial Oy, p. 09 8567 6400

Movial Oy on suomalainen ohjelmistosuunnitteluyritys, joka toimii Suomen lisäksi USA:ssa, Romaniassa ja Taiwanissa. Yritysten tuotteisiin ja palveluihin lisäarvoa tuottavaa erityisosaamista on syvällisen ohjelmisto-osaamisen ohella käyttökokemusten suunnittelukyky ketteriä kehitysmenetelmiä käyttäen. Movial yhdistää luovuuden, markkinoinnin, organisaatiot ja teknologian uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä tehostaa olemassa olevia toimintoja. Movialin asiakasyritykset toimivat eri teollisuuden aloilla elektroniikan, puolijohteiden, tietoliikenteen, lääketieteen sekä ohjelmistojen parissa. Yritys työllistää lähes 100 henkeä. Movial-konserniin kuuluu verkkotietojärjestelmiin keskittynyt Creanor Oy.

Avainsanat:

Liitteet & linkit