Aviata Business Park for Science and Technology

Vantaan Koivuhakaan rakennetaan yrityspuisto modernia tuotantoa harjoittaville, lähinnä elektroniikka-, ympäristö- ja biotekniikkayrityksille. Hanke koostuu seitsemästä toimistorakennuksesta, jonka kokonaislaajuus on valmistuttuaan 72.500 kerrosneliötä. Neuvotteluja on käyty useiden tahojen kanssa ja aktiivinen markkinointi on alkamassa. Keskusrakennuksen ja sen molemmilla puolilla olevien toimitilarakennusten rakentaminen tähdätään alkavaksi kevättalvella 2001, jolloin ensimmäinen vaihe valmistuisi keväällä 2002. Tutkimus- ja tuotantopainotteisessa yrityspuistossa - Aviata Business Park for Science and Technology – on aktiivisesti ollut mukana myös Evtek (Espoon - Vantaan Teknillinen Ammattikorkeakoulu), jonka tarkoituksena on perustaa Aviataan elektroniikan koetehdas ja siihen liittyvä tutkimus- ja koulutustoimintaa. - Tämä on aivan ainutlaatuinen konsepti. Yritykset saavat yhdestä paikasta kaiken tiedon ja taidon elektroniikan valmistustekniikoihin, koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Yhteisöön sijoittuvat koulutus- ja laboratoriotilat, jotka ovat toisen asteen koulutuksesta aina teknillisen korkeakoulun tasolle käytössä. Kansainvälisen ulottuvuuden tuo Evtekin yhteistyöverkko, jossa on mukana neljä ulkomaista korkeakoulua, kertoo yliopettaja, FT Ari Lehto. Aviata tarjoaa kasvaville yrityksille tulevaisuuden tekniikan sekä joustavat ja imagoa tukevat tilat. Varustuksena on laajakaistaverkko, ja rakennukset kytketään alueella olevaan valokuituverkkoon. Aviataan tuodaan Business Parkeihin kehitetty palvelukokonaisuus, jolla useita eri palveluja voidaan ulkoistaa, jolloin yritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Myös kasvavien yritysten tilantarpeet voidaan tyydyttää, koska rakentaminen etenee vaiheittain. Aviataan toteutetaan normaaleista poikkeava helppo ja lämmin paikoitus- sekä huoltoliikenneratkaisu rakennusten alle. Tulevaisuuteen suuntautunut Aviata herättää huomiota myös edistyksellisellä arkkitehtonisella ilmeellään, jossa ympäristöarvot nousevat tärkeiksi. Futuristisen ilmeen takana on arkkitehtitoimisto Laine & Larkas.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa