Hovioikeus hylkäsi NCC:hen kohdistuneet asfalttikartelliin liittyvät korvausvaatimukset

Lue alkuperäinen

Suomen valtion ja kuntien vahingonkorvausvaatimukset liittyen asfalttikartelliin on NCC:n osalta hylätty Helsingin hovioikeuden päätöksellä. Päätös annettiin tänään 20.10.2016. 

Helsingin hovioikeus on antanut päätöksensä Suomen valtion ja useiden kuntien vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka kohdistuvat vuosina 1994-2002 toimineeseen asfalttikartelliin. Kartellissa toimi Interasfaltti Oy, jonka NCC osti 2000-luvun alussa ja josta tuli osa NCC Industry Oy:ta (aiemmin NCC Roads Oy).

Valtion, Espoon, Vantaan, Kajaanin ja Nurmijärven vahingonkorvausvaatimukset, jotka kohdistuvat NCC Industry Oy:hyn on hylätty. Hovioikeus katsoo aiheettomiksi ne vaatimukset, jotka ovat kohdistuneet sellaisiin yrityksiin, jotka eivät ole olleet tekemisissä kilpailunrajoitusten kanssa vaan ovat kartellin jälkeen hankkineet joidenkin kilpailunrajoituksiin osallistuneiden yritysten liiketoiminnan tai osakekannan.

Petri Järvensivu, asfalttiliiketoiminnan johtaja, NCC Industry, 0400 700 639
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, 050 316 5887

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto ilman Bonavaa oli 5,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit