Liikevaihto kasvoi 20 %, tulos parani 74 %

NCC Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2000 oli 3,5 miljardia markkaa nousten edellisvuodesta 649 miljoonaa markkaa (2,9 mrd mk vuonna 1999). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 157 miljoonaa markkaa nousten edellisvuodesta 67 miljoonaa markkaa (90 Mmk). Konsernin liikevoitto oli 175 (95) miljoonaa markkaa, joka on 5,0 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,3 (23,0) % ja oman pääoman tuotto 29,1 (31,3) % . Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 2,1 (1,1) miljardia markkaa ja sen oma pääoma oli 475 (280) miljoonaa markkaa. Tonttivarantoon sitoutunut pääoma kasvoi 130 Mmk ja oli vuoden lopussa 452 Mmk.  Tilikauden aikana valmistui 2.502 (2.277) asuntoa, joista 651 (492) vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä oli 2.403 (2.567) asuntoa, joista 930 (581) oli vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Tilikaudella käynnistettiin 1.049 (613) vapaarahoitteista oman tuotannon asuntoa. Asuntoja myytiin 507 kappaletta ja valmiita myymättömiä oli tilikauden päättyessä 122 kappaletta. NCC Finland -konsernin tulouttamaton tilauskanta on noussut vuoden 2000 alusta 409 Mmk ollen vuoden lopulla 2,1 mrd mk. Vuoden lopun tilauskanta jakaantuu 91 % kotimaan asunto- ja talonrakentamiseen, 4 % insinöörirakentamiseen ja 5% vientiin. Henkilöstöä NCC Finland Oy:n palveluksessa oli tilikauden lopussa 2.436 (2.138) henkilöä, joista työmaahenkilöstön osuus oli 82 % (77 %). NCC Finland Oy:n liiketoiminta-alueita ovat kiinteistökehitys, asuntorakentaminen, talonrakentaminen, insinöörirakentaminen, teollisuus ja vienti. Rakennussuunnittelusta vastaa Optiplan Oy. Vuoden 2001 alusta talonrakentamisen, aluerakentamisen, insinöörirakentamisen ja viennin liiketoiminta-alueet on yhdistetty uudeksi NCC rakentaminen liiketoiminta-alueeksi. Vuoden alussa aloitti uusi liiketoiminta-alue Telecom. Se käsittää tietoliikenneverkkojen, -tukiasemien ja mastojen rakentamista, jota NCC AB on harjoittanut muissa pohjoismaissa koko 90-luvun ajan. Kotimaan asunto- ja talonrakennustoiminnoissa tilauskanta oli koko vuoden tyydyttävällä tasolla ja se mahdollisti tasaisen kannattavan toiminnan. Asuntokaupan hidastuminen syksyn aikana siirsi hieman tuloksen kertymistä ja samalla loi epävarmuutta omaperusteisen tuotannon käynnistyssuunnitelmiin. Kiinteistökehityksen pääpaino oli vielä viime vuonna pääkaupunkiseudulla. Hyvillä paikoilla oleva tonttivaranto ja tilaajien tarpeet huomioiva tuotekehitys mahdollistivat hyvän tuloksen. Tilivuoden aikana myytiin sijoittajille kolme Business Parkia; Stella Terra myytiin Tapiola-yhtiölle, Business House Casa vakuutusyhtiö Sammolle ja Business Park Plaza Piano LEL Työeläkekassalle. NCC-konserni allekirjoitti syyskuussa ostosopimuksen, jolla se hankki omistukseensa Rieber & Son ASA:n Roads -toimialan. Tähän liittyen NCC Finland Oy osti Interasfaltti Oy:n. NCC International Oy osti tammikuussa latvialaisen projektinjohtourakointia harjoittavan SIA Irest Constructionin osakekannan. Optiplan Oy osti helmikuun alussa suunnittelutoimisto S-Planners Oy:n osakekannan.Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2001 odotukset ovat rakentamisen kannalta hyvät. Korkojen odotetaan laskevan ja Euroopan talouskasvun olevan kohtuullisen vahvaa, mikä antaa vetoa myös Suomen talouden suotuisalle kehittymiselle. Taloudellisen tilanteen odotetaan paranevan myös Venäjällä ja Baltiassa. NCC Finland Oy:n keskeisiä toimialoja ovat asuntorakentaminen ja kiinteistökehitys, joissa kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana. Vireillä ja rakenteilla on runsaasti toimitilaa Business Park –tuotekonseptilla pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa ja Tampereella. Rakentamiseen tarvittavaa tonttikantaa on kartutettu ostamalla mm. Tammiston alue Vantaalta ja Ymmerstan ja Olari-Matinkylän alueet Espoosta.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa