• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC ja Metropolia selvittivät vähähiilisen ja muunneltavan parkkitalon tarvetta suurissa kaupungeissa

NCC ja Metropolia selvittivät vähähiilisen ja muunneltavan parkkitalon tarvetta suurissa kaupungeissa

Report this content
Lue alkuperäinen

Miten kasvavien kaupunkien pysäköintitarpeet ja vähähiilisyystavoitteet ratkaistaan tulevaisuudessa? NCC:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektissa kartoitettiin NCC:n kehittämän vähähiilisen parkkitalokonseptin, NCC Parkin, käytettävyyttä Suomessa.

Lyngbyn parkkihalli, Tanska. Havainnekuva: NCC

Projektissa kartoitettiin kasvavien kaupunkien, yksityisten parkkihallioperaattoreiden sekä sijoitusyhtiöiden ympäristö- ja vähähiilisyystavoitteita tulevaisuuden liikenteen ja parkkiratkaisujen näkökulmasta. Selvityksen pohjalta arvioitiin vähähiilisen ja useammassa vaiheessa rakentuvan parkkitalon tarvetta suurissa kaupunkikeskittymissä. NCC:n perinteiselle parkkitalolle kehittämän vaihtoehdon kierrätettävyysaste on korkea ja modulaarisuudella voidaan vastata muuttuviin tarpeisiin. 

Selvityksen mukaan parkkipaikkojen tarve ja sen muutokset eivät välttämättä ole tiedossa vielä rakennusvaiheessa. Kaupunkien taholta pääomaa joudutaan sitomaan parkkitaloihin, joiden käyttöaste on alkuvaiheessa matala. Myös liityntäpysäköinti on ollut käyttöasteeltaan joissain kaupungeissa arvioitua matalampi, sillä autoilijat mieluummin kulkevat autolla loppumääränpäähän.

- NCC:n parkkitalokonsepti voisi olla ratkaisu tilanteissa, joissa parkkipaikkojen tarvetta on vaikea ennustaa. Konseptin mukaista parkkitaloa voitaisiin hyödyntää sen vaiheittaisen rakentamisen ansiosta. Kun kapasiteettia tarvitaan lisää, voidaan parkkitaloon rakentaa aina uusi kerros, näin pääomaa voidaan käyttää tehokkaasti ja sitoa vain sen verran, kun on tarve, projektiryhmän vetäjä Aleksi Laakkonen kertoo. 

- NCC Parkki on resurssiviisas, muuntojoustava ja energiatehokas ratkaisu, jota kehitetään nyt Suomen kohteisiin. Sitä on käytetty menestyksekkäästi Tanskassa n. 10 vuoden ajan, tällä hetkellä on rakenteilla parkkitalot esimerkiksi Lyngbyhyn ja Valbyhyn. Lyngbyn kohteeseen rakennetaan noin 229 parkkipaikka seitsemään kerrokseen ja sitä pystytään laajentamaan viidellä kerroksella. Suomessa uskomme NCC Parkin tuovan taloudellisesti järkevän ratkaisun esimerkiksi aluehankkeisiin, joissa kortteli rakentuu vaiheittain, sanoo NCC:n kaupunkikehityksen liiketoimintajohtaja Sanni Tuomainen.

Opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöstä eväät työelämään

Projektityö toteutettiin osana Metropolian Ammattikorkeakoulun tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on kouluttaa liiketoimintaorientoituneita insinöörejä. 

- NCC:lle tehty projekti oli erittäin mielenkiintoinen sekä ajankohtainen nykyisessä uudisrakentamisessa. Saimme haastateltavilta kiinnostavia näkökulmia, ja voimme mahdollisesti hyödyntää näitä tietoja myöhemminkin. Kaikilla jäsenillä oli vahva tahto oppia ja ymmärtää tulevaisuuden tarpeita vähähiilisyyden suhteen eri organisaatioissa. Samalla opimme paljon projektien toiminnasta ja tarpeista, projektissa mukana olleet opiskelijat Aleksi Laakkonen, David Romanov ja Jori Hyyryläinen toteavat. 

- Rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Yhteisessä projektissa opiskelijat pääsevät tutustumaan käytännössä, millaisia kaupunkikehityksen haasteita yrityksissä ratkaistaan ja toisaalta antamaan uusia näkökulmia myös meille yritysten asiantuntijoille, sanoo NCC:n hankekehittäjä Elizaveta Ageeva

Lisätietoja
Sanni Tuomainen, liiketoimintajohtaja, Kaupunkikehitys, NCC, puh. 040 519 2784, sanni.tuomainen@ncc.fi 

Elizaveta Ageeva, hankekehittäjä, NCC, puh. 043 826 7610, elizaveta.ageeva@ncc.fi 

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, p. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi        

NCC Parkki
Pysäköintitalokonseptin on kehittänyt Tanskan NCC yhdessä arkkitehtitoimisto Holscher Nordbergin ja konsulttitoimisto Krabbenhøft & Ingolfssonin kanssa. Konseptin ensimmäinen toteutus oli Herlevin sairaalan suuri pysäköintitalo Kööpenhaminan alueella. 

Kustannustehokkaassa konseptissa pysäköintitalo on pitkälle moduloitu ja standardoitu. Korkeudet, ajoväylät ja rakenteet on optimoitu, jolloin vältytään hukkatilalta. Ratkaisu on myös muuntojoustava: kerroksia voidaan korottaa tai laajentaa sekä pysäköintitasoja rakentaa myöhemmin lisää, jos pysäköintipaikkojen tarve kasvaa. On kehitetty myös ratkaisuja, joiden purkaminen onnistuu nopeasti, jos pysäköintitilan tarve poistuu. Luonnonvaloa läpäisevien julkisivujen ansiosta talo on valoisa ja ilman perinteisen pysäköintialueen pimeitä kulmia, jolloin se on myös käyttäjille turvallisempi. 

https://www.ncc.fi/tarjontamme/rakennukset/rakennuskonseptit/ncc-parkki/
 

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiin-teistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2019 NCC:n liikevaihto oli noin 5,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 15 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit