NCC Järvenpään sosiaali- ja terveysaseman toteuttajaksi laatupisteillä

Lue alkuperäinen

NCC vastaa rakentamisvaiheen allianssissa projektinjohtotehtävistä ja rakentamisesta, sisältäen talotekniset työt. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen arvo on noin 34 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen käynnistyy välittömästi.

Järvenpään kaupunki on valinnut Järvenpään uuden sosiaali- ja terveysaseman päätoteuttajaksi NCC Rakennuksen. NCC vastaa rakentamisvaiheen allianssissa projektinjohtotehtävistä ja rakentamisesta, sisältäen talotekniset työt. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen arvo on noin 34 miljoonaa euroa ja sen rakentaminen käynnistyy välittömästi. Osapuolina allianssissa ovat käyttäjä, tilaaja, suunnittelijaryhmä ja NCC, jotka yhdessä jakavat hankkeen riskit ja hyödyt.

Kilpailu alkoi maaliskuussa, jolloin ilmoittautuneista viidestä yrityksestä mukaan pääsi NCC:n lisäksi kaksi kilpailijaa. Valintakriteereinä olivat henkilöstön yhteistyövalmiudet, riskienhallinnan suunnittelu, projektisuunnitelman laatu, tietomallinnus sekä suunnittelun, ylläpidon ja rakentamisen palkkio. Sosiaali- ja terveysaseman tietomallintamisesta saatua kokemusta hyödynnetään TEKESin virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen kehitysprojektissa.

- Kilpailu tapahtui merkittäviltä osin laatupisteillä, mikä on koko alan kannalta toivottavaa kehitystä. Kokemuksiemme mukaan yhteistyömallilla paranee myös kustannustehokkuus. Lisäksi laatukilpailut kannustavat yrityksiä hiomaan osaamistaan, NCC Rakennuksen toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

Järvenpään sosiaali- ja terveysaseman sopimukseen sisältyy optioita, jotka mahdollistavat 300–500-paikkaisen pysäköintitalon rakentamisen sekä hankkeen käyttö-, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut 5-10 vuoden ajan.

Lisätietoja  antavat:
Yksikön johtaja Frej Weurlander, NCC Rakennus Oy, p. 050 320 3917
Toimitusjohtaja Jari Toivo, Koy Järvenpään Terveystalo, p. 040 749 5920

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa

Liitteet & linkit