NCC:llä positiivinen vuosi 2002

Liikevaihto nousi, tulos parani NCC Finland -konsernin valmistusasteen perusteella laskettu liikevaihto vuonna 2002 oli 737,5 (628,8) miljoonaa euroa nousten edellisvuodesta 108,7 miljoonaa euroa. Liikevaihtolukuun sisältyy oman tuotannon osakemyyntiä 139,3 (75,2) miljoonaa euroa ja tonttimyyntejä 28,4 (24,2) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdosta vientitoiminnan osuus oli 21,8 (12,4) miljoonaa euroa eli kolme prosenttia. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 23,8 (6,4) miljoonaa euroa nousten edellisvuodesta 17,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 31,0 (14,0) miljoonaa euroa, joka on 4,2 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,1 (6,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto oli 19,3 (5,2) prosenttia. Tase keveni, velat vähenivät NCC Finland -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 388,1 (390,2) miljoonaa euroa ja sen oma pääoma oli 88,0 (84,3) miljoonaa euroa. Vuonna 2002 toteutettu osingonjako emoyhtiö NCC AB:lle oli 13.869.000 euroa. Taseen tunnusluvut paranivat ja korolliset velat vähentyivät. Tase keveni varsinkin asuntoliiketoiminnassa johtuen valmiin asuntovaraston pienentymisestä. Kiinteistöliiketoiminnan puolella osa valmistuneista kohteista jäi omaan taseeseen, jolloin korolliset velat kasvoivat. Vuoden lopulla päätettiin käynnistää oman toimitilan rakentaminen ulkopuolisen sijoittajan lukuun, joten rakentaminen ei kasvata omaa tasetta. Korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 144 (171) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut ilman rahoituksen kurssieroja olivat 7,1 (7,4) miljoonaa euroa, joka on 0,96 (1,18) prosenttia liikevaihdosta. Omavaraisuusaste nousi 24,5 (22,8) prosenttiin. Yhtiön maksuvalmius on ollut koko tilikauden ajan hyvä. Tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi NCC investoi tonttivarantoon. Siihen sitoutunut pääoma kasvoi 20,4 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 108,2 87,7) miljoonaa euroa.Asuntorakentaminen lisääntyi Tilikauden aikana valmistui 2.392 (2.187) asuntoa, joista 538 (868) vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä oli 3.329 (2.617), joista vapaarahoitteista omaa tuotantoa 1.027 ja yli 700 yhteistoimintaurakkaa. Oman tuotannon asuntoja myytiin 1.147 (642) ja valmiita myymättömiä oli tilikauden päättyessä 84 (320) kappaletta NCC Finland -konsernin tulouttamaton tilauskanta nousi hieman edellisen vuoden lopusta ollen vuoden lopulla 315 (282 ) miljoonaa euroa. Ulkomaisten projektien osuus tilauskannasta oli noin 5 (5) prosenttia. Kotimaan tilauskannasta vähän yli puolet on pääkaupunkiseudulla. Tilauskanta oli koko vuoden tavoitellulla tasolla ja tervettä.Tulevaisuuden näkymät - Markkinatilanteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Asuntokysyntä kasvukeskuksissa jatkuu hyvänä. Tulemme käynnistämään vapaarahoitteista- ja yhteistoiminta-asuntotuotantoa edellisen vuoden määrien mukaisesti. Toimitilarakentamisessa on edelleen hiljaista ja hankkeita käynnistyy vain parhaimmille paikoille. NCC:llä jatkuu Business Park Airport Plazan rakentaminen Vantaalle sekä uuden toimitalon rakentaminen Mannerheimintielle, toteaa toimitusjohtaja Timo U. Korhonen. - Uudet julkisen ja yksityisen tahon väliset rakennushankkeiden toteutusmuodot tulevat yhä useammin korvaamaan perinteiset mallit. Toteuttamamme Espoon Kuninkaantien koulu, ensimmäinen Public Private Partnership -hanke Suomessa, saa varmasti jatkoa, uskoo Korhonen.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa