NCC:n alkuvuosi odotusten mukainen

Lue alkuperäinen

Suomen NCC:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi hieman ja oli kesäkuun lopussa 426 (421) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 823 (902) miljoonaa euroa ja uusia töitä saatiin 378 (491) miljoonan euron arvosta. Liiketulos parani ja oli 7 (5) miljoonaa euroa.

Rakennustoiminnan tulos parani
NCC:n rakennustoiminnan (sisältää Pietarin ja Baltian) liikevaihto 1.1. – 30.6.2014 oli 351 (372) miljoonaa euroa. Liiketulos parani selvästi ja oli 8 (5) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 663 (730) miljoonaa euroa. NCC:llä oli toisen vuosineljänneksen lopussa rakenteilla yhteensä 4.964 asuntoa, joista 2.583 Pietarissa ja Baltiassa.

- Markkina on yleisesti vaikea ja suhdanteet huomioiden uusien töiden määrää voidaan pitää tyydyttävänä. Myös tulos on kehittynyt suotuisasti. Entistä parempi asiakastyö, tarkka riskienhallinta ja tiukka kulukuri ovat mahdollistaneet onnistumisen, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

Uusien töiden määrä oli 381 miljoonaa euroa. Yliopistokiinteistöjen kanssa solmittiin kaksi urakkasopimusta, arvoltaan lähes 60 miljoonaa euroa. Länsimetron kanssa solmittiin urakkasopimus Espoon Urheilupuiston metroaseman sisustustöistä. Pietarissa aloitettiin kolmen NCC Housingin asuntokohteen rakentaminen. Käynnissä ovat mm. Matinkylän metrokeskuksen sekä Hämeenlinnakeskuksen suurhankkeet.

NCC Rakennuksen tytäryhtiö, suunnittelutoimisto Optiplan Oy täydensi osaamistaan ostamalla oululaisen Taltekon Oy:n osakekannan. Yritys työllistää 22 henkeä ja tarjoaa taloteknisiä konsultointipalveluja. Yrityskaupan jälkeen Optiplanin henkilömäärä nousi 220:een.

Asumisessa rahastot aktiivisia, kuluttajat varovaisia
NCC:llä oli rakenteilla omaan tonttivarantoon perustuvia asuntoja 1.256 kappaletta. Valmiita myymättömiä asuntoja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 94 kappaletta.

Omistusasuntojen markkinatilanteessa ei tapahtunut muutoksia. Pienten asuntojen kysyntä pysyi hyvänä, mutta isojen asuntojen kaupanteko oli hidasta. Asuntokaupan ketjut toimivat heikosti, etenkin kun asiakas on vaihtamassa vanhasta omakotitalosta pienempään. Asuntomyynti vilkastui kuitenkin selvästi alkuvuodesta, mikä mahdollisti myös aloitusmäärien kasvun.

Vuokra-asuntojen sijoittajakysyntä pysyi hyvänä. Sijoittajat ovat kuitenkin kriittisiä kohteiden sijaintien sekä asuntojen koon suhteen.

Kiinteistökehityksessä kysyntää prime-kohteille
NCC Property Development pääsi aloittamaan Alberga Business Parkin neljännen toimistotalon rakennustyöt Espoon Leppävaarassa. Haastava markkinatilanne on hillinnyt toimistotalojen aloituksia, mutta NCC:n tehokkaat ja ympäristösertifioidut ratkaisut ovat kiinnostaneet asiakkaitamme. Ulkomaisten sijoittajien mielenkiinto Suomen toimitilamarkkinoita kohtaan on palautumassa. Kysyntä painottuu prime-kohteisiin, joissa vuokrakehitys on vakaata.

NCC Property Development Oy:n uutena toimitusjohtajana 1.7. aloitti NCC Rakennuksen talonrakentamisen toimialajohtaja DI Mika Soini.

NCC Roadsissa uusi pohjoismainen organisaatio levittää tietoa ja osaamista
Asfaltin volyymit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna, huolimatta tiukasta markkinatilanteesta. Suhdanteista johtuen markkinatilanne jatkunee haastavana. Pohjoismaisen organisaation käyttöönotto vuoden alusta on tuonut uutta osaamista kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoimintojen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

Lisätietoja antavat:
Harri Savolainen, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy, puh. 010 507 5400

Mika Soini, toimitusjohtaja, NCC Property Development Oy
Juha Korkiamäki, maajohtaja, NCC Asuminen
Jyri Salonen, toimitusjohtaja, NCC Roads Oy

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.