NCC:n biodiversiteettiohjelma sai tunnustuksen parhaasta ympäristökäytännöstä

Lue alkuperäinen

NCC:n biodiversiteettiohjelma, Kielo, on saanut tunnustuksen eurooppalaisen kiviainesliiketoiminnan etujärjestön, UEPG:n, palkintotilaisuudessa 16.11.2016.

UEPG Sustainable Development Awards -palkinnoilla halutaan rohkaista yrityksiä ja organisaatioita tekemään kestävän kehityksen saralla enemmän kuin mitä säännöt ja laki vaativat, luomaan uusia standardeja ja näyttämään hyvää esimerkkiä muille. NCC sai tunnustuksen environmental best practice -sarjassa, jossa arvioitiin parhaita ympäristökäytäntöjä.

Kielo-ohjelman tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä. Monimuotoisuutta ja luonnontilan palauttamista edistetään alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan juurikaan muodostu. Alueita kehitetään yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen kanssa.

– Olen hyvin ylpeä tekemästämme työstä ja siitä, että Kielo-ohjelma on saanut tunnustusta eurooppalaisella tasolla. On hienoa, että biodiversiteettiasiat ovat esillä myös UEPG:n kaltaisissa etujärjestöissä, joiden avulla NCC:kin voi olla mukana levittämässä hyviä toimintatapoja myös Pohjoismaiden ulkopuolelle, NCC:n kiviainestoiminnan Suomen maajohtaja Pertti Peltomaa sanoo.

Lisätietoja antavat:
Taina Piiroinen, kehityspäällikkö, puh. 050 357 3182
Pertti Peltomaa, maajohtaja, puh. 0400 420 488
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, puh. 050 316 5887

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto ilman Bonavaa oli 5,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä