NCC:n tilinpäätöstiedote 2003

NCC TEKI TASAISTA TULOSTA vuonna 2003NCC:n talonrakentamisen liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia ja kannattavuus pysyi hyvänä kireästä kilpailutilanteesta huolimatta. Asuntojen myyntiasteet vastasivat rakentamisen etenemistä - ajoittain oli jopa puutetta valmiista asunnoista, mutta toimitilojen kysyntä oli vähäistä. Vuoden lopun tulouttamaton tilauskanta oli korkea vastaten kahdeksan ja puolen kuukauden työmäärää.- Tänä vuonna panostamme edelleen vapaarahoitteisen asuntotuotannon kehittämiseen kasvukeskuksissa, elinkaariosaamiseen sekä korjausrakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on lisätä omaperusteistaja neuvottelu-urakkatuotantoa Baltiassa, toteaa NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo U. Korhonen.Liikevaihto ja tulosNCC Rakennus -konsernin valmistusasteen perusteella laskettu liikevaihto vuonna 2003 oli 685,8 (647,1) M€ nousten edellisvuodesta 38,7 M€. Konsernin liikevaihdosta kansainvälisen toiminnan osuus oli 34,3 (21,8) M€ eli kuusi (3,4) prosenttia.Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 18,6 (21,9) M€. Tuloslaskusta 2,8 miljoonaa johtui konsernin käyttöön ottamasta 0-tuloutuskäytännöstä. Konsernin liikevoitto oli 22,1 (25,3) M€, joka on 3,2 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia ja oman pääoman tuotto 24,8 prosenttia.Taseasema ja investoinnitNCC Rakennus -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 295,4 (251,6) M€ ja sen oma pääoma oli 53,9 (64,6) M€. Vuonna 2003 toteutettu osingonjako emoyhtiö NCC AB:lle oli 27,9 M€. ToisaaltaNCC AB lisäsi NCC Rakennus Oy:n omaa pääomaa yhteensä 8 M€:n osakepääoman korotuksella. Omavaraisuusaste oli 20,9 (28,4) prosenttia. Yhtiön maksuvalmius on ollut koko tilikauden ajan hyvä. Tonttivarantoon sitoutunut pääoma kasvoi 17,3 M€ ja oli vuoden lopussa 96,0 (78,7) M€, vastaten noin 7.000 asunnon rakentamista.TilauskantaNCC Rakennus -konsernin tulouttamaton tilauskanta nousi merkittävästi edellisen vuoden lopusta ollen vuoden lopulla 422 (315) M€. Ulkomaisten projektien osuus tilauskannasta oli noin 8 (5) prosenttia. Kotimaan tilauskannasta runsaat puolet on pääkaupunkiseudulla. Suurin käynnissä oleva hanke on Leppävaaran liikekeskus Sello.AsuntotuotantoTilikauden aikana valmistui 3.216 (2.392 ) asuntoa. Näistä 1.128 (538) vapaarahoitteista omaa tuotantoa ja 722 (657) yhteistoimintahankkeita omille tonteille. Rakenteilla olevien asuntojen määrä oli 2.839 (3.329) asuntoa, joista 1.072 (1.027) oli vapaarahoitteista omaa tuotantoa. Tilikaudella käynnistettiin 1.201 kpl (1.066) vapaarahoitteisen oman tuotannon asunnon rakentaminen. Oman tuotannon asuntoja myytiin 1.157 (1.147) kappaletta ja valmiita myymättömiä oli tilikauden päättyessä 42 (84) kappaletta.Tuotannon jakaumaProsentuaalinen tuotannon jakauma: asuntojen uudisrakentaminen 53 %, toimitila- ja julkinen rakentaminen 31 %, korjausrakentaminen 10 % ja vientirakentaminen 6 %. henkilöstö            NCC Rakennus –konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 2.287 (2.155) henkeä. Erityisesti pääkaupunkiseudun asuntotuotannon voimakas kasvu on lisännyt henkilöstömäärää. Panostus työturvallisuuteen laski huomattavasti tapaturmien määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa