NCC rakentaa Tapiolan kupeeseen 230 asuntoa

Report this content

NCC Rakennus Oy on ostanut Invalidiliitolta n. 17.000 kem2 -suuruisen maa-alueen Niittymaasta, Tapiolan urheilupuiston eteläpuolelta. Alueella on hyväksytty asemakaava sekä kortteli- ja lähiympäristösuunnitelma. Laadukkaisiin 2-5 kerroksisiin taloihin tulee yhteensä noin 230 uudisasuntoa. Ensimmäisten talojen rakentaminen alkaa syksyllä 2003. Hankkeen kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa. NCC rakentaa asuintalojen lisäksi alueen kunnallistekniikan, johon sisältyy mm. Niittymaan ja Suvikummun välisen puiston sekä Merituulentien alle tulevan Jousenportin alikulkutunnelin rakentaminen. Ne valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Maa-alue rajoittuu Merituulentiehen, missä on varaus raideliikenteelle. Kaikkiaan Niittymaahan rakennetaan noin 350 uudisasuntoa, mikä merkitsee noin tuhannen asukkaan lisäystä alueella.

Tilaa