NCC rakentamassa uusiutuvaa energiaa – urakkasopimukset kahden tuulivoimalapuiston infrastruktuurin rakentamisesta

Lue alkuperäinen

NCC Infrastructure on allekirjoittanut kaksi tuulivoimaurakkaa, joiden arvo on yhteensä noin 6 MEUR. Infrastruktuuritöitä sisältävät tuulivoimaurakat tehdään CPC Finland Oy:lle Pohjanmaan Isojoelle ja Energiequelle Oy:lle Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle.

CPC Finland Oy:lle tehtävässä tuulivoimaurakassa suunnitellaan ja toteutetaan perutusten ja kaapelointien rakentaminen 12 voimalan tuulipuistolle, joka sijaitsee Pohjanmaan Isojoella. Isojoen tuulipuistosta viedään myös tuulienergiaa Googlen Haminan palvelukeskukseen, jonka kanssa CPC Finland on tehnyt sähköntoimitussopimuksen. NCC:n urakka on aloitettu suunnittelulla ja se valmistuu syksyllä 2019, jolloin tuulivoimalat otetaan käyttöön.

Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella sijaitsevan tuulivoimalapuiston markkinaehtoinen KVR-urakka tehdään Energiequelle Oy:lle. Urakka sisältää teiden, nostokenttien ja sähköverkon rakentamisen. Teiden ja nostokenttien annettujen mittojen mukainen kantavuus ja tasaisuus mahdollistavat suurien kuljetusten siirtämisen ja voimalan pystyttämisen. NCC toimittaa puistoon myös sähköaseman, johon kytketään tuulipuiston viisi 4,5 MW:n turbiinia. Tuulipuistossa tuotettu energia siirretään 33 kilovoltin jännitteellä 10 kilometrin päähän sähköasemalle, josta sitä aletaan syöttää valtakunnan verkkoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

- NCC on Suomessa ollut mukana useissa tuulivoimalapuiston infrastruktuurin rakentamishankkeissa, joihin ovat kuuluneet teiden, nostokenttien, perustuksien sekä sähkö- ja tietoliikenteen rakennustyöt. Tuulivoimalapuistojen rakentamisessa on mukana useita osapuolia, joten saumaton yhteystyö kaikkien tahojen kanssa on tärkeää, kertoo NCC Infrastructuren rakennuspäällikkö Mikko Niinimaa.

Suomessa tuulivoiman rakentaminen on lähtenyt viime vuosina hyvin käyntiin ja vuoden 2017 loppuun mennessä Suomessa oli toiminnassa 700 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti oli vuonna 2017 2044 MW ja ne kattoivat samana vuonna noin 5,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

- On hienoa olla mukana rakentamassa Suomen uusiutuvan energian markkinoita. Ilmasto ja ympäristö on otettu Suomessa keskeiseksi kehitysosa-alueeksi, jota NCC tukee omien kestävän kehityksen arvojen ja toimien kautta, sanoo NCC Infrastructuren maajohtaja Ilkka Kortelainen.

Lisätietoja:

Mikko Niinimaa, rakennuspäällikkö, NCC Infrastructure, p. 010 507 8365
Ilkka Kortelainen, maajohtaja, NCC Infrastructure, p.  010 507 6966

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit