Opiskelijat tekisivät työmaista kiinnostavampia kaupungin asukkaille

Lue alkuperäinen

NCC pyysi opiskelijoilta ideoita rakennustyömaiden toiminnan järjestämisestä niin, että siitä koituisi hyötyä paikalliselle yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Suomalaisopiskelijat voittivat ruotsalaisen kestävän kehityksen kilpailun.

NCC pyysi Ruotsin suurimmassa kestävän kehityksen tukemiseksi järjestetyssä kilpailussa, Sustainergies Cupissa, opiskelijoita esittämään ideoita yhtiön tuhansien rakennustyömaiden toiminnan järjestämisestä niin, että siitä koituu hyötyä paikalliselle yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Parhaan idean esitti Helsingin yliopistossa opiskeleva neljän opiskelijan ryhmä, joka vakuutti luovalla ehdotuksellaan tuomariston ja sai palkinnoksi 25 000 kruunua.

Voittoisan ryhmän jäsenet ovat Meeri Helminen, Tyyra Linko, Wilhelm Ehrnrooth ja Lari Hokkanen Helsingin yliopistosta. Poikkitieteellisen ryhmän ehdotuksessa ”Articipation” painotettiin rakennustyömaan ja sitä ympäröivän alueen asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja viestintää koko työmaan elinkaaren aikana. Vahva konsepti vakuutti tuomariston seuraavin perustein:

”Sustainergies Cup 2014 -kilpailun voittaja haluaa muuttaa perinteistä rakennustyömaata. Ehdotus konkretisoi NCC:n arvoa edistyksellisyys (”Pioneering Spirit”) ja auttaa rakentamaan sekä todellisia että digitaalisia yhteisöjä. Tarkkaan mietitty konsepti luo arvoa sekä varsinaisen rakennusprosessin aikana että projektin valmistumisen jälkeen. Esitetyt ideat luovat energiaa ja iloa ja edistävät ihmisten välisiä suhteita NCC:n työmaita ympäröivillä alueilla.”

Voittoehdotus sisältää tarkasti mietityn konseptin vuorovaikutuksen edistämiseksi. Konseptin osa-alueet liittyvät muun muassa tehokkaaseen ja kohdennettuun sosiaalisen median käyttöön, paikallisiin kierrätysmahdollisuuksiin sekä taiteeseen. Voittajaryhmä haluaa kilpailuehdotuksellaan muuttaa näkökulmaa rakennustyömaihin ja tehdä niistä entistä kiinnostavampia kaupungin asukkaille. Toiveena on, että rakennustyömaat pystyisivät tukemaan kestävää kehitystä ja resurssien tehokasta käyttöä yhteiskunnassa. Kilpailun voiton halutaan innostavan muita opiskelijoita osallistumaan samantyyppisiin kilpailuihin.

– Toivomme, että yhä useampi yritys tekisi yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa ja että Sustainergies Cup -kilpailun voitto innostaisi muitakin kuin tekniikan tai kauppatieteiden opiskelijoita, Meeri Helminen sanoo.

Julia Arvidson, projektijohtaja, julia.arvidson@sustainergies.se, p. +46 73 924 5157
Mani Tancred, projektijohtaja, mani@sustainergies.se,  p. +46 73 626 7056
Meeri Helminen, voittaja, Sustainergies Cup, meeri.helminen@helsinki.fi, p. 040 833 3383


Sustainergies on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu 2009 kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden opiskelijoiden toimesta. Organisaatio edistää opiskelijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, yhtenä esimerkkinä Sustainergies Cup -kilpailu, jossa tänä vuonna NCC ja SJ (Swedish Railways) etsivät uusia ideoita kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Sustainergies on Ruotsin suurin kestävän kehityksen verkosto opiskelijoille.

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia