Rakentajat valmistautuvat uusiin jätehuollon säädöksiin

Rakennusjätteistä energiaa NCC Finland, Skanska ja YTV ovat perustaneet Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n, jonka Ämmässuon rakennusjätelaitos on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Se valmistuu keväällä 2002, jolloin se kykenee vastaanottamaan pääkaupunkiseudun puu- ja rakennusjätteitä 5000 - 6000 tonnia kuukaudessa. Noin 160 metriä pitkällä sekajätelinjalla erotellaan rakennussekajätteestä kierrätyspolttoaineeksi kelpaamattomat palamattomat materiaalit, metallit, PVC - muovit jne. Rakennussekajäte murskataan kierrätyspolttoaineeksi (REF). Lahtelaisen Rumen Oy:n toimittamalla käsittelylinjalla otetaan käyttöön ensimmäisenä Suomessa rakennusjätteen käsittelylaitoksella mm. alumiininerotin. Jätelaitos toimii kahdessa vuorossa ja se työllistää 12 henkeä. Viereen valmistuu v. 2002 YTV:n pienjäteasema, jossa jätteiden tuojat lajittelevat itse tuomansa eri jätejakeet niille varatuille vaihtolavoille. Jätelaitosta perustettaessa selvitettiin hankkeen ympäristövaikutukset. Ympäristölupa sisältää laitoksen toimintaa ja tarkkailua koskien 34 ympäristölupamääräystä. Hallissa tulevat puumurskaus ja sekajätteen käsittely toimimaan tiiviissä yhteistyössä rinnakkain, osa sekajätelinjan puusta siirretään jo alkulajittelussa käsiteltäväksi puulinjalle. Pintavesien pääsyn estämiseksi pohjavesiin on lähes koko laitosalue asfaltoitu ja likaiset sade- ja jätevedet johdettu öljynerottelukaivojen kautta viemäreihin. Alue on ympäröity maavalleilla. Kipinäsammuttimin ja paloilmaisinjärjestelmällä varustetun hallin vieressä on lisäksi sammutusvesivarastona palovesiallas. Rakennusjätteen käsittelylaitoksen arvioitu puumursketuotanto on n. 23.000 tonnia vuodessa ja kierrätyspolttoaineen (REF:n) tuotanto noin 30.000 tonnia vuodessa. Näitä lopputuotteita voidaan käyttää mm. rinnakkaispolttoaineina lämpövoimalaitoksissa. Pääkaupunkiseudun rakennusjäte Oy:n laitoksen rakentaa NCC Finland Oy. Kunnallisteknisistä ja maarakennustöistä on vastannut Skanska - Tekra Oy.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa