Tiedote asfalttikartellista

Kilpailuviraston esitys markkinaoikeudelle asfalttikartelliasiassa on valmistunut. Sen mukaan NCC Roadsiin kuuluvalle Interasfaltille ja sen puoleksi omistamalle Valtatielle esitetään maksettavaksi seuraamusmaksua. Markkinaoikeus lähettää kilpailuviraston esityksen kaikkine liitteineen vastineen antamista varten. Tutustumme vaatimukseen huolellisesti ja annamme vastineen pyydetyssä ajassa.Interasfaltti on osa Rieber & Sohn –yrityskauppaa, joka tehtiin vuonna 2000. Ranskalaisen Colasin kanssa puoliksi omistettu Valtatie tuli konserniin vuonna 1999, tanskalaisten Rasmussen & Schiotzin ja Superfossin yhdistyttyä.

Yrityksestä

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2018 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä

Tilaa