• news.cision.com/
  • NCC/
  • Työturvallisuus ei synny tyhjästä – turvallisuuskulttuuriin keskittyminen tuo tulosta NCC:llä

Työturvallisuus ei synny tyhjästä – turvallisuuskulttuuriin keskittyminen tuo tulosta NCC:llä

Report this content
Lue alkuperäinen

NCC:llä yli neljän päivän poissaoloon johtaneiden vakavien onnettomuuksien määrä on vähentynyt yli 30 prosenttia viimeisten neljän vuoden aikana. NCC on myös yksi harvoista rakennusyhtiöistä, joka on onnistunut Rakennuslehden tekemän selvityksen mukaan vähentämään työtapaturmien määrää koronan aikana. Kaiken tämän takana on systemaattinen työ turvallisuuskulttuurin parantamiseksi. 

NCC viettää joka vuosi syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona työturvallisuuspäivää. Päivä on nimetty yhtiössä Awareness Dayksi ja sitä vietetään nyt 11. kertaa. Silloin kaikki työtehtävät keskeytetään samaan aikaan jokaisella työmaalla ja toimistossa, ja keskiöön nostetaan työturvallisuus. Päivän aikana tiimeissä ja työmailla keskustellaan siitä, miten yhdessä luodaan parempi ja turvallisempi työympäristö

”Turvallinen tapa tehdä työtä on luonnollisesti ratkaisevin tekijä työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien välttämisessä, ja se vaatii jatkuvaa panostusta. Awareness Dayn aikana keskustelemme siitä, miten voimme yhdessä parantaa työpaikan turvallisuutta ja miten työturvallisuus on osa yrityskulttuuriamme”, sanoo Arto Huhtanen, NCC:n turvallisuuspäällikkö.

Viimeisten neljän vuoden aikana vakavien onnettomuuksien määrä on vähentynyt NCC:llä yli 30 prosenttia. NCC:llä vakavaksi onnettomuudeksi luokitellaan onnettomuus, joka johtaa yli neljän päivän poissaoloon. Sama kehitystrendi näkyy myös Rakennuslehden kesäkuisessa vertailussa, jonka mukaan NCC on ollut yksi harvoja rakennusyhtiöitä, joissa turvallisuusasiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan myös koronan aiheuttamana poikkeusaikana.

”Yksi merkittävä työkalu meillä on ollut erilaisten turvallisuustapahtumien ja -työkalujen lisäksi digitaalinen raportointi ja hyvä sitoutuminen sen käyttöön. Digitaalisen raportoinnin avulla saamme aiempaa laajemmin tietoa tapaturmista ja niihin johtaneista tapahtumaketjuista ja ymmärrämme sitä kautta paremmin vakavien onnettomuuksien syitä. Korjaavat toimenpiteet on näin helpompi kohdistaa juurisyihin”, kertoo Arto Huhtanen.

Raportoinnin ja Awareness Dayn lisäksi keskeisiä turvallisuutta parantavia työkaluja ja toimintatapoja ovat muun muassa vuonna 2014 käyttöön otettu Time Out -menetelmä ja vuonna 2017 aloitettu päivittäinen turvallisuustuokio. Time Out -menetelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että kenellä tahansa työmaalla työskentelevällä henkilöllä on aina oikeus keskeyttää työt, jos työmaalla ilmenee vaaratilanteita. Päivittäiset turvallisuustuokiot pureutuvat kunkin päivän työtehtävien riskiarviointiin ja parempaan tiedonkulkuun riskitekijöistä työmaalla.

Lisätietoja antavat: 
Arto Huhtanen, turvallisuuspäällikkö, NCC, p. 043 850 1533 
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäpäällikkö, mediasuhteet, NCC, p. 0400 764 148 

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiin-teistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2019 NCC:n liikevaihto oli noin 5,1 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 14 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.