• news.cision.com/
  • Neste/
  • Neste mukana luomassa EU:n vihreän vedyn arvoketjua – Porvoon jalostamon vetyhankkeille Euroopan komissiolta IPCEI-status

Neste mukana luomassa EU:n vihreän vedyn arvoketjua – Porvoon jalostamon vetyhankkeille Euroopan komissiolta IPCEI-status

Report this content

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 15.7.2022 klo 16.30

Neste on saanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Euroopan komission hyväksymän IPCEI-statuksen (Important Project of Common European Interest; Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke), joka mahdollistaa kansallisen julkisen rahoituksen Nesteen Porvoon jalostamon puhtaan vedyn hankkeille. Komission hyväksyntä on osa EU:n ensimmäistä vety-IPCEI-hankkeiden aaltoa, jonka tavoitteena on kehittää ja kiihdyttää puhtaan vedyn tuotantoa ja käyttöä Euroopassa.

Euroopan komissio hyväksyi 15.7.2022 IPCEI-statuksen 35 yritykselle 15 EU-jäsenvaltiossa puhtaan vedyn tutkimus- ja innovaatiohankkeiden julkiseen rahoitukseen. Suomen osalta Työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin koordinoimassa EU-haussa Neste pääsi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä jatkoon. Lopulliset rahoituspäätökset Suomessa tekee Business Finland.

EU:n IPCEI-hankkeet edistävät EU:n strategisia tavoitteita ja ajavat eurooppalaisten yhteisiä etuja tukemalla innovaatioprojekteja eri jäsenmaissa. IPCEI-hankkeissa sovelletaan erillistä valtiontukisäännöstöä, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Komission hyväksynnän saaneissa Nesteen hankkeissa kehitetään ratkaisuja puhtaan vedyn tuotannolle ja hyödyntämiselle Nesteen jalostamoprosesseissa.

”Porvoon jalostamon vetyhankkeet liittyvät entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista puhtaan vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyvää arvoketjua. Puhtaan vedyn tuotanto on keskeisessä asemassa, kun kehitetään vastuullisia, kaupallistettavia ratkaisuja vähähiiliseen liikenteeseen ja teollisuuteen”, Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors kertoo.

EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä määriä päästötöntä, luotettavaa ja kustannuskilpailukykyistä energiaa. Yhteisten vety-IPCEI-hankkeiden tarkoituksena on tuottaa 10 miljoonaa tonnia puhdasta vetyä EU-alueella vuoteen 2030 mennessä.

IPCEI-hankestatus edistää merkittävästi myös Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja sillä on tärkeä rooli osana Nesteen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

”Vetytalous vaatii toteutuakseen tiivistä yhteistyötä koko arvoketjun läpileikkaavien kumppanuuksien kanssa. IPCEI tukee hienosti tällaista yhteistyötä. Olemme hyvin iloisia, että Euroopan komission myöntämän statuksen myötä Nesteen vetyhankkeet tunnistetaan vetytalouden lippulaivaprojekteina koko Euroopassa. Päätös tukee myös tavoitettamme kehittää Nesteen Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Nesteen vetyhankkeista vastaava johtaja Outi Ervasti.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia