• news.cision.com/
  • Neste/
  • Nesteen liiketoiminta-alustojen innovaatiohankkeet etenevät luoden pohjaa uusiutuvien ja kiertotalousratkaisuiden tulevaisuuden kasvulle

Nesteen liiketoiminta-alustojen innovaatiohankkeet etenevät luoden pohjaa uusiutuvien ja kiertotalousratkaisuiden tulevaisuuden kasvulle

Report this content

Neste Oyj, Uutinen, 3. kesäkuuta 2021

Uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi Nesteen innovaatioyksikkö keskittyy liiketoiminta-alustoillaan skaalautuviin ja kestäviin uusiutuviin raaka-aineisiin ja niihin tarvittaviin teknologioihin. Vuoden 2020 alussa perustetut liiketoiminta-alustat perustuvat tulevaisuuden skaalautuviin raaka-aineisiin, jotka ovat tärkeässä asemassa, kun vähennetään riippuvuutta raakaöljystä ja hillitään ilmastonmuutosta: metsäteollisuuden ja maatalouden jätevirtoihin pohjautuvasta lignoselluloosasta valmistetut polttoaineet, kemikaalit ja materiaalit; uusiutuvien lentopolttoaineiden skaalautuvat raaka-aineet, kuten levät ja yhdyskuntajäte; uusiutuva vety ja power-to-X, jossa käytetään uusiutuvaa sähköä muuntamaan hiilidioksidi polttoaineiksi ja kemikaaleiksi.

“Olemme edistyneet merkittävästi liiketoiminta-alustoillamme, joissa meillä on käynnissä useita eri vaiheissa olevia hankkeita. Innovaatiot ovat yksi avaintekijä matkallamme kohti hiilineutraalia maailmaa. Kehitämme jatkuvasti raaka-ainepohjaamme ja luomme uusia ratkaisuja. Lisäksi laajennamme yhteistyötä alan muiden toimijoiden, yliopistojen sekä sijoittajien kanssa ja hyödynnämme mahdollisuudet investoida ja kokeilla uutta,” kertoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

 Neste edistää parhaillaan kahta hanketta, jotka ovat konkreettisia esimerkkejä Nesteen  viimeaikaisesta innovaatiokehitystyöstä. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää Porvoon jalostamosta uusiutuvaa vetyä ja hiilidioksidia hyödyntävä sekä uusiutuvaa polttoainetta lignoselluloosajäte- ja tähderaaka-aineista valmistava jalostamo. Puhtaaseen vetyyn ja hiilen talteenottoon liittyvän projektin tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä nopeasti ja tehokkaasti Porvoon jalostamolle tehtävän innovatiivisen muutoksen avulla. Muutoksen myötä jalostamolla otettaisiin käyttöön hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) sekä elektrolyysiratkaisut, jotka mahdollistavat hiilidioksidipäästöttömän tuotannon. Hankkeen myötä Neste pyrkii myös keräämään johtavista eurooppalaisista teknologiatoimittajista ja tutkimuslaitoksista rakentuvan verkoston sekä luomaan perustan maailmanluokan eurooppalaiselle keskukselle, joka hyödyntää uusiutuvaa vetyä sekä hiilidioksidia.

Lignoselluloosahankkeen tavoitteena on muuntaa metsäpohjaisia jäte- ja tähderaaka-aineita edistyksellisiksi biopolttoaineiksi Porvoon jalostamossa. Nesteen nykyisen uusiutuvien tuotannon täydentyminen metsäpohjaisten jäte- ja tähderaaka-aineiden prosessoinnilla voisi korvata merkittävän määrän fossiilisia polttoaineita.

Toteutuessaan molemmat hankkeet edistäisivät vahvasti sekä Suomen että EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hankkeet on valittu 70 ehdokkaan joukkoon EU:n innovaatiorahaston hakuprosessissa. EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista vähähiilistä tuotantoa tukevista rahoitusohjelmista.

Lisätietoja: 

Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia