Julkinen internet ei enää riitä yrityksille

Vuonna 2020 yritysten välisissä yksityisissä verkoissa liikkuu 6 kertaa enemmän dataa kuin julkisessa internetissä ja suorien yhteyksien kasvunopeuskin on lähes kaksinkertainen julkiseen dataliikenteeseen verrattuna, arvioidaan uudessa Global Interconnection Index -tutkimuksessa.

Lehdistötiedote 16.8.2017

Yritysten välinen yksityinen tietoliikenne kasvaa lähes kaksi kertaa julkisen internetin liikennettä nopeammin ja liikennemäärät ovat kuusinkertaiset vuonna 2020. Ennuste esitetään Equinixin julkaisemassa uudessa Global Interconnection Index -markkinatutkimuksessa, jossa analysoidaan tuhansien operaattoreista riippumattomien konesalipalvelujen tarjontaa maailmanlaajuisesti.

Vuosittain julkaistavaksi tarkoitettu uusi indeksi on tehokas työkalu digitaalisten markkinoiden tutkimiseen. Se kertoo, miten yritykset luovat yhteyksiä asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa ja toimitusketjuunsa.

Indeksissä arvioidaan, että yritysten välisen suoran yksityisen verkkoliikenteen keskimääräinen vuosikasvu on 45 % (CAGR, Compound Annual Growth Rate) ja että tämän liikenteen kaistanleveys saavuttaa 5000 terabittiä sekunnissa vuoteen 2020 mennessä. Lukema peittoaisi kirkkaasti maailmanlaajuisen internetliikenteen kasvun (24 %) ja volyymin (855 Tbps) (1).

”Aikakautemme suurimmat teknologiatrendit, kuten mobiili, sosiaalinen media, pilvi ja dataräjähdys mullistavat maailmaa yhtä paljon kuin teollinen vallankumous aikanaan”, sanoo Equinixin markkinointijohtaja Sara Baack. “Tässä uudessa maailmassa yritysten on pystyttävä skaalautumaan, tai ne katoavat. Suorat verkkoyhteydet edistävät digitaalista transformaatiota tukemalla monipilviympäristöjen laajamittaista käyttöä, pienentämällä viiveitä, parantamalla suorituskykyä, tarjoamalla parempia hallintamahdollisuuksia ja vähentämällä tietoturvariskejä.”

Muun muassa seuraavat trendit vaikuttavat yritysten välisten suorien yhteyksien kasvuun:

 • Digitalisaation seurauksena palveluja pitää pystyä tarjoamaan reaaliajassa. Tämä puolestaan edellyttää, että tietoliikenteelle on tarjolla riittävästi kaistanleveyttä. Accenturen mukaan digitaalisten teknologioiden käyttö lisää maailman 10 suurimman talouden tuottoa 1,36 biljoonalla dollarilla vuoteen 2020 mennessä (2).
 • Kaupungistuminen muuttaa väestörakennetta ja luo tarvetta digitaalisille lähipalveluille. Yli kahden miljardin ihmisen uskotaan muuttavan suurkaupunkeihin vuoteen 2035 mennessä. Tämä muuttoliike luo jopa 50 merkittävää kaupunkikeskusta (3), joissa tarvitaan tiheää digitaalista yhteysverkkoa.
 • Kyberturvallisuus lisää suorien yhteyksien käyttöä, koska yhä useampi yritys pyrkii vähentämään digitaalisten uhkien riskejä sivuuttamalla julkisen internetin yksityisten datayhteyksien avulla. Arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä 60 prosenttia digitaalisista yrityksistä kärsii merkittävistä palvelukatkoista fyysisiin ja digitaalisiin alustoihin kohdistuneiden tietoturvaloukkausten takia (4).
 • Maailmanlaajuinen digitaalisten palvelujen kauppa tuo mukanaan dynaamiset liiketoimintaprosessit. Valtioiden rajat ylittävät digitaaliset työnkulut tarvitsevat toimiakseen toisiinsa yhteydessä olevien datakeskusten verkoston. McKinseyn (5) mukaan digitaalisesti toimitettavat palvelut muodostavat nyt 50 % kaikesta palveluviennistä, ja niiden määrän odotetaan kasvavan 9-kertaisesti vuoteen 2020 mennessä.

Tutkimuksen avainluvut

 • Indeksi ennustaa suorien yhteyksien kasvuvauhdin eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa on suurin kaistanleveys, mutta se on myös kypsin markkina-alue. Muiden alueiden ennustetaan ottavan etumatkaa kiinni nopeamman kasvun myötä. Seuraavassa taulukossa on ennusteet maantieteellisesti jaoteltuna:
Suorien yhteyksien asennettu kokonaiskaistanleveys (Tbps)
2016 2017 2018 2019 2020 Vuosikasvu (CAGR)
Alue
USA  472   654   913   1275   1795  40 %
EU  335   473   681   987   1451  44 %
Aasia-Tyynimeri  246   355   519   759   1120  46 %
Lat. Amerikka  92   154   249   395   626  62 %
Yhteensä  1144   1636   2363   3417   4991  45 %
 • Indeksissä tutkaillaan myös yritysten ja palveluntarjoajien suorien yhteyksien käyttöä. Merkittävin käyttötapa liittyy perinteisiin malleihin, joissa yritykset ovat yhteydessä kumppaneihinsa ja asiakkaisiinsa verkko-operaattorien välityksellä. Voimakkainta kasvua ennustetaan kuitenkin suorille yhteyksille pilvi- ja IT-palveluntarjoajiin. Tämä vahvistaa käsitystä IT-infrastruktuurin siirtymisestä keskitetyistä ja yritysten omistamista datakeskuksista hajautettuihin monipilviympäristöihin. Seuraavassa taulukossa on ennusteet merkittävimpien yritysten ja palveluntarjoajien suorien yhteyksien käytön kasvulle:
Suorien yhteyksien asennettu kokonaiskaistanleveys (Tbps)
2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
Yritysten käyttötavat
Yhteydet tietoverkko-operaattoreihin  372   571   880   1341   1986  52 %
Yhteydet pilvi- ja IT-operaattoreihin  12   31   80   209   547  160 %
Yhteydet toimitusketjuun  5   9   17   29   45  73 %
Palveluntarjoajien käyttötavat
Yhteydet tietoverkko-operaattoreihin  537   703   913   1167   1459  28 %
Yhteydet pilvi- ja IT-operaattoreihin  30   50   85   145   248  70 %
 • Digitaaliteknologia mullistaa kaikkia toimialoja ja pakottaa yritykset keksimään uusia informaatioon perustuvia liiketoimintamalleja. Indeksissä ennustetaan pankki- ja vakuutustoimialan kasvavan suurimmaksi suorien yhteyksien käyttäjäksi, koska digitalisaatio pakottaa ne löytämään uusia tapoja asiakkaiden sitouttamiseen. Toiseksi suurin käyttäjä vuonna 2020 olisi tämän hetken ykkönen televiestintä, jonka kasvua ajavat mm. kasvava antureiden ja IoT-laitteiden määrä. Kolmantena tulevat pilvi- ja IT-palvelut, jotka ovat digitalisaation oleellisia rakennusaineita. Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialakohtaiset ennusteet: 
Suorien yhteyksien asennettu kokonaiskaistanleveys (Tbps)
2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
Toimiala
Pankit ja vakuutus  144   230   367   590   958  61 %
Televiestintä  319   409   523   662   826  27 %
Pilvi- ja IT-palvelut  221   314   445   607   820  39 %
 • Vaikka suorat yksityiset yhteydet ovat kriittisen tärkeitä digitaaliselle liiketoiminnalle, niiden laajuutta ei ole aiemmin mitattu numeerisesti. Global Interconnection Index vastaa tarpeeseen ennustamalla, miten yhteyksien kasvu ja käyttö kehittyvät vuoteen 2020 asti. Indeksi antaa yrityksille dataan perustuvan näkemyksen menestyksellisen yhteysstrategian muodostamiseksi. Yritykset voivat nyt ensimmäistä kertaa tutustua yhteyksien kaistanleveysvaatimuksiin alueiden, toimialojen, käyttötapojen, yritystietojen ja kypsyysmallien mukaan.

Tietoja Global Interconnection Indexistä
Global Interconnection Index kehitettiin perustaksi markkinoiden tutkimiselle. Siinä analysoitiin tuhansien operaattoreista riippumattomien datakeskus- ja colocation-palvelujentarjoajien käyttöprofiileja maailmanlaajuisesti. Tämä aineisto yhdistettiin paikalliseen ja alueelliseen markkinatietoon (mm. makroekonomiset trendit, markkinoiden rakenne ja toimialojen keskittyminen) sekä tärkeimpiin digitaalisen liiketoiminnan kysyntään vaikuttaviin tekijöihin. Tarkempi kuvaus tutkimusmenetelmästä on luettavissa Global Interconnection Index -raportissa.

Lisätietoja

Vitteet

 1. Cisco – Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021, 7.6.2017
 2. Accenture Strategy – Digital Density Index: Guiding Digital Transformation
 3. “Connectography”, Parag Khanna, 19.4.2016
 4. Gartner – Special Report: Cybersecurity at the Speed of Digital Business, 30.8.2016 (ID: G00315580) 
 5. McKinsey Global Institute – Digital Globalization: The New Era of Global Flows, Maaliskuu 2016

Lisätietoja medialle
Sami Holopainen, toimitusjohtaja, Equinix Finland
Puhelin: +358 (0)45 636 1277
Sähköposti: Sami.Holopainen@eu.equinix.com

Tietoja Equinixistä
Equinixin verkottuneet palvelinkeskukset yhdistävät toisiinsa maailman johtavat yritykset sekä heidän asiakkaansa, työntekijänsä ja kumppaninsa. Equinix toimii 44 alueella kaikilla viidellä mantereella. Se on paikalla siellä, missä yritykset kohtaavat, toteuttavat uusia mahdollisuuksia sekä vauhdittavat liiketoimintaansa tieto- ja pilviteknologian avulla. www.equinix.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa