Kunnissa saatavissa suursäästöt päivittämällä katu- ja tievalot nykyaikaan

Euroopassa on käytössä yli 90 miljoonaa perinteistä katuvaloa. Yli kolme neljästä katuvalaisimista on yli 25 vuoden ikäisiä. Tämän vuoksi ulkovalaistus vie jopa 50 % kuntien sähkönkulutuksesta, kertoo EU-komission raportti. Siirtyminen nykyaikaisiin valaistusratkaisuihin vähentäisi energiankulutusta ja onnettomuuksia.

Euroopan unioni on asettanut jäsenmaille yhteiseksi tavoitteeksi parantaa yhteiskunnallisten infrastruktuurien energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Siirtyminen uudenaikaisiin tuotteisiin ja optimaaliseen valaistuksen ohjaukseen on olennainen askel tavoitteen saavuttamiseen ja kuntien hiilijalanjäljen pienenentämiseen.

”Ulkovalaistuksen merkitystä kuntien energiankulutuksessa ja turvallisuuden lisäämisessä ei voi vähätellä. Tarvitsemme Suomessa katu- ja tievalaistusta merkittävän osan vuodesta, joten asia on korkealla kuntien agendalla. Katu- ja tievalaistuksen päivittäminen nykyaikaan tuo merkittäviä säästöjä kuntatalouteen ja samalla johtaa pienempään hiilijalanjälkeen", Osramin markkinointijohtaja Mika Linden kertoo.

Komission raportin mukaan EU:n alueella tapahtuvista liikenneonnettomuuksista 21% on sellaisia, joissa toisena osapuolena on jalankulkija. Tällaisia onnettomuuksia tapahtuu erityisesti illan ja yön tunteina sekä pimeinä vuodenaikoina. Komissio suosittelee investoimaan katuvalaistukseen liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi.

Esimerkiksi tasaisesti jakautuva valkoinen valo ja älykkäästi suunniteltu valaistus ei häikäise autoilijoita tai jalankulkijoita. Lisäksi turvallisuutta ja energiatehokkuutta on mahdollista parantaa säätämällä valaistusta olosuhteiden mukaan, kuten himmentämällä valaistusta vähiten liikennöityinä aikoina.

Suomessa Osram ja sen ulkovalaistusratkaisuihin erikoistunut tytäryhtiö Siteco ovat parhaillaan toteuttamassa Koskenkylä-Hamina -tieosuudelle vuonna 2015 valmistuvan E18-moottoritien valaistusta. Hanke kattaa moottoritieosuuden, liityntäramppien ja ympäröivien tieosuuksien sekä väylälle tehtävien tunnelien valaistusratkaisut.

EU:n komission raportti on ladattavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/lighting-cities---next-step.

Lisätietoja:
Oy OSRAM Ab
Jenni Laakso, markkinointikoordinaattori
Puh. (09) 7422 3307
E-mail: jenni.laakso@osram.com


OSRAM on yksi maailman johtavista valaistusalan valmistajista. Yrityksen valikoima kattaa koko arvoketjun komponenteista – mukaan luettuna lamput ja puolijohteet kuten valodiodit (led) – elektronisiin liitäntälaitteisiin ja valaisimiin, valonsäätöjärjestelmiin ja valaistusratkaisuihin. Yrityksessä oli tilivuoden 2013 lopussa maailmanlaajuisesti yli 35 000 työntekijää ja sen liikevaihto ylsi lähes 5,3 miljardiin euroon. Yrityksen liiketoiminta on keskittynyt valoon – ja siten elämänlaatuun – jo yli 100 vuoden ajan. Lisätietoja: www.osram.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa