Pohjois-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit nopeuttavat potilastietojen kirjaamista

- Diktamenin sanelunhallintajärjestelmä parantaa toiminnanohjausta ja työn mitattavuutta

Tiedotusvälineille 24.11.2016

Pohjois-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit uudistavat potilastietojen kirjaamisprosessinsa. Digitaalisen sanelunhallintajärjestelmän toteuttaa kotimainen Diktamen, joka on jatkossa yhteensä kuuden sairaanhoitopiirin sanelujärjestelmätoimittaja.

Diktamenin pilvipohjainen ohjelmisto on reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla sanelunpurkua voidaan johtaa entistä tehokkaammin analytiikkaan ja raportointiin pohjautuen. Ohjelmisto on integroitavissa kaikkiin nykyisin käytössä oleviin sekä uusiin potilastietojärjestelmiin, mikä antaa tilaajalle joustavuutta ja valinnanvaraa tuleviin hankintoihin.

Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa sanellaan ja puretaan yhteensä 1,43 miljoonaa potilasdokumenttia vuosittain. Pohjois-Savossa järjestelmän käyttöönotto on jo käynnissä.

“Vanha digisanelujärjestelmämme ei enää täytä vaatimuksiamme. Työnohjaus on puutteellista, kun näkyvyys tehtyyn työhön on heikko ja tilastotietoja ei saa ulos. Vanha järjestelmä ei myöskään ole yhteensopiva uuden toimintaympäristömme kanssa”, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Helena Eronen.

Diktamenin järjestelmä parantaa sanelijoiden käyttökokemusta, sillä sanelu voidaan tallentaa eri päätelaitteiden, kuten älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla. Järjestelmä mahdollistaa sanelunpurun tehokkaan hallinnan myös useiden potilastietojärjestelmien toimintaympäristöissä. Näin sanelunpurku on organisoitavissa keskitetysti myös tulevilla sote-alueilla, mikä tarjoaa tilaisuuden merkittäviin kustannussäästöihin.

Potilasdokumentit viedään suoraan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käyttämiin potilastietojärjestelmiin kitkattomasti lain ja asetusten vaatimassa aikataulussa. Diktamenin sanelunhallintajärjestelmää aletaan käyttää kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon tasoilla.

“Uusi hankinta tukee tavoitettamme tehostaa sanelunpurkua sekä parantaa prosessin laatua ja mitattavuutta”, Eronen jatkaa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa perusterveydenhuollon kahdeksalle kunnalle. Se vastaa Kuopion yliopistollisen sairaalan kautta 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta sekä miljoonan suomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta. Tällä hetkellä pelkästään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on 40 päätoimista sanelunpurkajaa ja 320 osastosihteeriä, jotka osallistuvat tekstinkäsittelyprosessiin.

Suomessa useat kunnat ja sairaanhoitopiirit käyttävät yhä vanhoja ja kankeita potilastietojärjestelmiä.

”Ulkomailla ja nyt myös Suomessa uusi suuntaus on se, että potilastietojärjestelmän ympärille hankitaan eri prosesseihin parhaiten soveltuvat tukijärjestelmät, jolloin muodostuu toimintaympäristön vaatimukset täyttävä ekosysteemi. Diktamenin modulaarinen ja avoin arkkitehtuuri takaa sen, että myös muiden toimittajien palveluiden lisääminen ja potilastietojärjestelmän päivittäminen onnistuu ongelmitta”, sanoo Diktamenin toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Kahden sairaanhoitopiirin hankinnan yhteenlaskettu arvo on 400 000 euroa. Solmittu määräaikainen sopimus kattaa neljä vuotta ja sisältää option kahteen lisävuoteen.

Lisätietoja:

Olavi Valkama, toimitusjohtaja, Diktamen
010 4208 041
olavi.valkama@diktamen.com

Helena Eronen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
040 717 2082
helena.eronen@kuh.fi

Diktamen
Diktamen nopeuttaa potilastiedon tuottamista ja hallintaa. Palvelun avulla potilastiedot saadaan kirjattua nopeammin potilastietojärjestelmiin. Diktamen tarjoaa sanelujen hallintajärjestelmää ja purkupalvelua yli 200 asiakastoimipisteelle ja yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaiselle päivittäin. Diktamenilla on asiakkaita Suomen lisäksi muun muassa Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Lisätietoa osoitteessa www.diktamen.fi.

Avainsanat:

Tilaa