• news.cision.com/
  • NETPROFILE/
  • Someturva: Alaikäisiltä ennätysmäärä seksuaalirikoksiin liittyviä avunpyyntöjä joulukuussa

Someturva: Alaikäisiltä ennätysmäärä seksuaalirikoksiin liittyviä avunpyyntöjä joulukuussa

Report this content

Vuonna 2018 Suomessa avattu sosiaalisen median käyttäjille suunnattu Someturva-oikeuspalvelu auttoi viime vuonna 843 suomalaista. Sosiaalisessa mediassa ja muilla verkkoalustoilla tapahtuva kiusaaminen, häirintä ja erilaiset rikokset ovat saaneet 8-70 -vuotiaat hakemaan Someturvalta apua tilanteeseensa. 

”Oulussa tapahtuneet vakavat lapsiin kohdistuneet rikokset ja niiden uutisointi ovat näkyneet oikeuspalvelussamme. Lapset ovat uutisoinnin rohkaisemina uskaltaneet kertoa meille ahdistavista tapahtumista entistä useammin”, kertoo Someturvan toimitusjohtaja ja sosiaalisen median tutkija Suvi Uski. ”Lasten itsensä meille ilmoittamien vakavien seksuaalirikosten määrä kasvoi marraskuusta joulukuuhun peräti 53 prosenttia.”

Someturvan tilastojen mukaan samaan aikaan, kun ilmoitettujen vakavien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä nousi, kasvoi myös niiden tapausten määrä, joissa tilanne ei ollut vielä edennyt vakavaksi ja rikoksen tunnusmerkit täyttäväksi. Varhaisen vaiheen ilmoitukset mahdollistivat puuttumisen tilanteeseen ennen kuin mitään vakavampaa ehti tapahtua. Someturvan arvion mukaan palveluun ilmoittaneiden alaikäisten tapauksissa pystyttiin rikoksen tai vakavan rikoksen uhka ehkäisemään 9 prosentissa tapauksista. Alaikäisiä avunpyytäjiä Someturvan palvelemista henkilöistä oli noin 70 prosenttia. 

Someturva-palvelu auttaa antamalla avunpyytäjille yksilöllisiä toimintaohjeita somessa tapahtuneen tilanteen ratkaisemiseksi ja Suomen lainsäädäntöön perustuvan oikeudellisen arvion tapahtuneesta. Someturvan juristeista ja sosiaalipsykologeista muodostuva asiantuntijatiimi käsittelee jokaisen palvelun kautta tulleen tapauksen. Vakavissa rikoksissa asiantuntijat ohjaavat avunpyytäjän aina ilmoittamaan asiasta poliisille ja kertovat yksityiskohtaisesti, kuinka asian kanssa kannattaa edetä.

”Palvelun tarjoama arvio tapauksesta voidaan antaa sellaisenaan esimerkiksi poliisille. Meiltä saatava oikeudellinen arvio auttaa viranomaisia ymmärtämään erityisesti sosiaalisen median erityispiirteitä ja niiden tuottamia seurauksia uhrille”, kertoo Someturvan lakiasiainjohtaja Jenny Rontu.

Someturvan kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että lapsien olisi helpompi kertoa tapahtuneesta myös omille vanhemmilleen. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen on omiaan aiheuttamaan syyllisyyttä ja häpeää, joka on esteenä avunpyytämiselle. Someturvalta lapset saavat halutessaan apua vanhemmille kertomiseen yksilöidyn tapausselitteen avulla. Näin saadaan apua tarjottua lapsen lisäksi myös vanhemmille. Kirjeessä kerrotaan, mitä lapselle on tapahtunut ja kuinka asian kanssa tulee edetä. Lapsen kynnys saada oman aikuisen korvaamaton tuki voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi erityisesti lapsen näkökulmasta.  

Someturva on suomalainen keinoälyteknologiaa hyödyntävä startup, jota viedään tänä vuonna myös Ruotsiin. Teknologia mahdollistaa tuki- ja oikeusapupalvelujen tarjoamisen myös sellaisille kohderyhmille, jotka ovat jääneet systemaattisesti avun ulkopuolelle. Someturva-palvelu on kehitetty yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Se tekee yhteistyötä mm. sisäministeriön ja oikeusministeriön sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Someturvan verkkosivuilla www.someturva.fi on laki- ja sosiaalipsykologiasiantuntijoiden kokoamia neuvoja Oulun kaltaisten tapausten välttämiseen. 

Lisätietoja:
Suvi Uski,
toimitusjohtaja
suvi.uski@someturva.fi
puh. 045 634 2709

Avainsanat:

Tilaa