Suomalaisyrityksille ennätysmäärä patentteja Euroopan patenttivirastolta vuonna 2016

  • Suomalaisyrityksille myönnettyjen patenttien määrä kasvoi vuonna 2016 yhteensä 45,3 % – kasvu suurinta kymmeneen vuoteen
  • Suomesta Euroopan patenttivirastolle jätettyjen patenttihakemusten määrä laski 8,8 %
  • Digitaalinen viestintä edelleen tärkein teknologia-ala Suomen patenttihakemuksissa
  • Aktiivisin hakija Nokia, jonka hakemusten määrä kasvoi 22,3 %
  • Suomi Euroopan kärkeä patenttihakemusten määrässä suhteessa väkilukuun

Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 – Euroopan patenttiviraston suomalaisille yrityksille ja tutkijoille myöntämien patenttien määrä kasvoi vuonna 2016 kaikkiaan 45,3 prosenttia. Patentteja myönnettiin ennätykselliset 1081 kappaletta, kun vielä edellisenä vuonna luku oli 744. Kasvuvauhti oli nopeinta kymmeneen vuoteen. (Kaavio: Euroopan patenttiviraston Suomeen myöntämien patenttien määrän kasvu).

Samalla kuitenkin Suomesta Euroopan patenttivirastolle jätettyjen patenttihakemusten määrä laski toista vuotta peräkkäin. Nyt laskuprosentti oli 8,8, kun edellisenä vuonna määrä väheni 8,3 prosenttia (1818 hakemusta vuonna 2016 vs. 1993 vuonna 2015).

Digitaalinen viestintä pysyi Suomen keskeisimpänä tekniikan alueena patenttihakemuksissa. Hakemuksia jätettiin yhteensä 356 kappaletta, ja niiden osuus kaikista Euroopan patenttivirastolle Suomesta jätetyistä hakemuksista oli 20 %. Vaikka hakemuksia oli vähemmän (-8,2 %) kuin edeltävänä vuonna, lasku ei ollut yhtä selvää kuin aiemmin (-32 % vuonna 2015).

Toiseksi tärkein tekniikan ala oli tietotekniikka (148 hakemusta, -26,4 %). Suurin kasvu (+45,9 %) nähtiin kuljetusalalla, jolla hakemukset koskevat useimmiten auto-, avaruus- ja laivanrakennusteknologiaa. Vahvaa kasvua oli myös kategorioissa materiaalit ja metallurgia (+41,4 %), tekstiili- ja paperikoneet (+23,1 %) sekä audiovisuaalinen teknologia (+18,9 %).

Vuoden aikana Euroopan patenttivirastolle jätettiin kaikkiaan lähes 160 000 patenttihakemusta, mikä oli melkein yhtä paljon kuin edellisenä vuonna nähty ennätyslukema (Kaavio: Growth of patent applications). Hakemuksia tuli tällä kertaa selvästi enemmän Kiinasta (+24,8 %) ja Etelä-Koreasta (+6,5 %), mutta aiempaa vähemmän Yhdysvalloista (-5,9 %) sekä Japanista (-1,9 %).

Euroopan patenttiviraston 38 jäsenmaata hakivat patentteja miltei saman verran kuin edellisenä vuonna (-0,2 %). Eniten patenttihakemuksia jättivät Yhdysvallat, Saksa, Japani, Ranska ja Sveitsi. Suomi oli järjestyksessä 15. (Kaavio: Origin of patent applications 2016).

”Vuoden 2016 tulokset vahvistavat sen, että Eurooppa on innovaatioiden kannalta edelleen globaalisti johtava ja vetovoimainen markkina-alue”, sanoo Euroopan patenttiviraston pääjohtaja Benoît Battistelli. ”Patenttien suojaaminen Euroopassa on nykyisessä ripeästi muuttuvassa poliittisessa ja taloudellisessa maastossa yhä tärkeää yrityksille ympäri maailmaa. Vaikka Aasiasta jätettyjen hakemusten määrä on kasvanut vakuuttavasti, eurooppalaisilla yrityksillä on edelleen vahva rooli innovaatioiden ja taloudellisen kasvun edistäjinä kotimarkkinoillaan. Samalla ne ovat osoittaneet myös sitkeyttä epävakaassa taloudellisessa ympäristössä.”

Suomi viiden kärjessä hakemusten määrässä asukasta kohti

Euroopan potentiaalista innovaatioiden ja teknologian saralla kertoo se, kuinka paljon eri maista jätetään hakemuksia suhteessa väkilukuun. Tälläkin kertaa ensimmäisen sijan vei Sveitsi 892 hakemuksella miljoonaa asukasta kohti. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuivat Alankomaat (405) ja Ruotsi (360), joiden jälkeen tulivat Tanska (334) ja Suomi (331). (Taulukko: Applications per mio. inhabitants 2016)

Nokia, Kone ja Outotec merkittävimmät suomalaiset patenttien hakijat

Suomesta eniten patentteja haki Nokia. Nokia jätti yhteensä 1059 hakemusta (866 vuonna 2015), mikä oli 22,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Nokia oli kaikista globaaleista hakijoista 14. aktiivisin ja sijoittui muun muassa Microsoftin (15.), Bayerin (16.) ja Toyotan (17.) edelle (Taulukko: Top 50 applicants in 2016).

Nokia oli lisäksi neljänneksi aktiivisin (edellisenä vuonna kuudenneksi aktiivisin) hakija digitaalisen viestinnän saralla heti Huawein, Ericssonin ja Qualcommin jälkeen. Perässä tulivat ZTE, Intel, Sony ja LG. Muista suomalaisista merkittävimpiä patenttien hakijoita olivat Kone (100 hakemusta), Outotec (51), UPM-Kymmene (50) ja Wärtsilä (41). (Taulukko: Suurimmat EPO:n patenttien hakijat Suomesta 2016).

Eniten patenttien hakijoita Etelä-Suomesta

Suomen alueellista ranking-listaa vuonna 2016 johti Etelä-Suomi, josta jätettiin 84,4 prosenttia kaikista Suomen hakemuksista. Etelä-Suomi oli samalla Euroopan 10. aktiivisin patenttien hakija. Muista alueista edellä oli muun muassa Suur-Lontoo, mutta jälkeen jäivät Lombardia (Italia) sekä Flanderi (Belgia). (Taulukko: Leading European regions for patent applications at the EPO – 2016).

Suomen sisällä Länsi-Suomen osuus hakemuksista oli 9,8 %, Pohjois-Suomen 3 %, Itä-Suomen 2,6 % ja Ahvenanmaan 0,1 %. Kaupungeista aktiivisin oli Espoo, jossa toimivat hakijat jättivät lähes puolet Suomen patenttihakemuksista (49,5 %). Espoon osuus kuitenkin laski edellisestä vuodesta 10,4 prosenttia.

Vaihtelevia suuntauksia ympäri Eurooppaa

Vuoden 2016 hakemusmäärissä oli huomattavia eroja Euroopan eri maiden välillä. Suuremmilla talousalueilla, joista hakemuksia jätettiin enemmän, Belgia oli johtavassa asemassa 7 prosentin kasvulla vuodesta 2015. Kasvua oli myös Italiassa (+4,5 %), Itävallassa (+2,6 %), Espanjassa (2,6 %), Sveitsissä (+2,5 %), Isossa-Britanniassa (+1,8 %) ja Saksassa (+1,1 %). Patenttihakemuksia tuli tällä kertaa vähemmän Ranskasta (-2,5 %), Alankomaista (-3,6 %) ja Puolasta (-27,9 %). Myös Pohjoismaista jätettyjen hakemusten määrä laski Suomen lisäksi Ruotsissa (-7,4 %) ja Tanskassa (-2,8 %). (Taulukko: Top 50 countries for patent applications 2016).

Eniten hakemuksia terveysteknologian alalta

Euroopan patenttivirastolta haetaan yhä eniten patentteja terveysteknologian alalta (-2,1 % vuonna 2016). Seuraavaksi eniten patentteja haettiin digitaalisen viestinnän ja tietokonetekniikan aloilta (Infografiikka: Technical fields with most applications 2016). Suurin kasvu eri alojen kymmenen kärjessä nähtiin kategoriassa sähkökoneet, laitteet ja energia (+5,1 %), kuljetusalalla (+3,6 %) sekä tietotekniikassa (+2,9 %).

Philips yrityslistan kärjessä

Kaikista hakijoista eniten patenttihakemuksia Euroopan patenttivirastolle jätti Philips jo toista vuotta peräkkäin. Huawei nousi toiselle sijalle (nousu 11. sijalta kolmessa vuodessa) ja perässä tulivat Samsung, LG sekä United Technologies. Kymmenen kärjen muodostivat neljä eurooppalaista, kolme yhdysvaltalaista, kaksi korealaista ja yksi kiinalainen yritys. (Kaavio: Top ten applicants in 2016)

Vuoden 2016 tilastot ja tarkemmat tiedot ovat luettavissa Euroopan patenttiviraston vuosiraportista: www.epo.org/annual-report2016

Euroopan patenttivirasto

Euroopan patenttivirasto on Euroopan suurimpia julkisia palveluinstituutioita, jossa työskentelee yli 7000 henkilöä. Sen pääkonttori sijaitsee Münchenissä ja lisäksi sillä on toimistoja Berliinissä, Brysselissä, Haagissa ja Wienissä. EPO perustettiin vahvistamaan eurooppalaista patenttiyhteistyötä. EPO:n keskitetyn patenttien myöntämismenettelyn kautta keksijät saavat korkeatasoisen patenttisuojan keksinnöilleen kaikissa 38 Euroopan patenttiviraston jäsenmaassa. EPO on lisäksi maailman johtava patenttitietokantojen ylläpitäjä ja patenttien etsimiseen erikoistunut viranomainen. http://www.epo.org/

Lehdistökontaktit:

European Patent Office
Jana Mittermaier
Director External Communication/ EPO Spokesperson
Tel.: +49 89 2399 1800

Rainer Osterwalder
Director Media Relations / Press Spokesperson
Tel: +49 89 2399-1820
Mobile: +49 163 8399527
rosterwalder@epo.org

EPO Press Office
Tel.: +49 89 2399 1833
press@epo.org 

Shepard Fox Communications / Netprofile
Hanna-Maria Lifländer
Tel. +358 40 580 1477
hanna@netprofile.fi

Avainsanat:

Tilaa