Turvallisuudesta odotetaan Suomelle isoa bisnestä

- Tekesin Turvallisuus-ohjelma rahoitti innovaatioita kriisinhallinnasta kyberturvaan ja vanhusten hyvinvointiin

Tekesin vuonna 2007 aloittama Turvallisuus-ohjelma päättyy. Turvallisuus-ohjelmaan on osallistunut lähes 150 yritystä ja lukuisia tutkimuslaitoksia. Ohjelman kokonaisbudjetti oli 134 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus oli noin puolet.

Ohjelmaan osallistuneiden yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan lähes 670 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä, suurimmaksi osaksi viennistä. Ohjelman aikana on syntynyt yli 20 uutta yritystä ja yli 80 patenttia. Myös tutkimuslaitosten odotetaan kaupallistavan tuloksiaan tulevina vuosina.

Turvallisuus-ohjelma määritteli turvallisuuden laajasti. Ohjelmassa oli projekteja muun muassa sotilas- ja siviilikriisinhallinnan, kaupunkiturvallisuuden, kyberturvallisuuden, työturvallisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden aloilta.

Ohjelmaan on osallistunut esimerkiksi voimakkaasti kasvava oululainen tietoturvayhtiö Codenomicon. Yritys kehittää ohjelmistoja, joilla asiakkaat voivat altistaa itsensä simuloiduille kyberhyökkäyksille ja näin löytää puutteita omasta tietoturvastaan. Codenomicon on löytänyt asiakkaita useista kansainvälisistä suuryrityksistä.

Suomen pienten kotimarkkinoiden vuoksi suuri osa uusista tuotteista ja palveluista tähtää ulkomaille. Useat maailmanlaajuiset megatrendit – esimerkiksi ilmaston ääri-ilmiöt, tietoliikenteen räjähdysmäinen kasvu ja väestön ikääntyminen – lisäävät kiinnostusta uudenlaisiin turvallisuuspalveluihin ja -tuotteisiin.

"Suomessa puhutaan paljon esimerkiksi ikärakenteen muutoksesta, ja täällä onkin tehty kiinnostavia innovaatioita, jotka lisäävät vanhusten henkilökohtaista turvallisuutta ja auttavat heitä asumaan kotona pidempään. Monet näistä innovaatioista voidaan laajentaa maailmanlaajuisille markkinoille ja viedä esimerkiksi Kiinaan, jossa on tiedossa vastaavanlaisia haasteita ikärakenteen kanssa, mutta huomattavasti suurempina", Turvallisuus-ohjelman päällikkö Suvi Sundquist sanoo.

"Turvallisuusalasta ei ole vientitilastoja, mutta yritysten oman ilmoituksen mukaan viennin keskimääräinen osuus halutaan nostaa 40 prosentista 70:een liikevaihdosta."

Sundquistin mukaan Suomi on hyvä kasvualusta ja koelaboratorio turvallisuusinnovaatioille, joista voi myöhemmin kasvaa vientimenestyksiä.

"Vahvuuksiamme ovat muun muassa vuosikymmenien aikana rakentunut maine puolueettomana maana ja aktiivisena rauhanrakentajana, viranomaisten ja yksityisen sektorin välinen mutkaton yhteistyö sekä teknologiaosaaminen. Esimerkiksi Nokia-klusterin seurauksena syntynyt tietoliikenneosaaminen on kovaa valuuttaa kolmannen maailman turvallisuus- ja kriisinhallintaratkaisuissa, sillä siellä kehitys tyypillisesti hyppää kiinteän verkon vaiheen yli suoraan mobiiliaikaan."

Lisää Turvallisuus-ohjelmasta:

http://www.tekes.fi/security/

Suomen turvallisuusbisneksen rakenne ja mahdollisuudet kiteytettynä infograafiin:

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/safety-and-security/what-is-safety-and-security/

Lisätietoja:

Suvi Sundquist
Tekes
puhelin: 050 5577 675
sähköposti: suvi.sundquist@tekes.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa