Tutkimus: Suomalaisyritysten digihuumassa unohtuu verkkodatan seuranta ja mittaaminen

Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö Dicole Oy toteutti “Data, mittaaminen ja analytiikka yrityksissä“ -tutkimuksen yhteistyössä Suomen Markkinointiliitto ry:n, analytiikkapalveluita tuottavan Cuutio Oy:n ja liikkeenjohdon valmennusta tarjoavan J-Impact Oy:n kanssa.

Tutkimuksesta selviää, miten kotimaiset yritykset seuraavat, mittaavat ja hyödyntävät verkosta saatavilla olevaa dataa nykyisellään, sekä miten datan ja analytiikan rooli ja mahdollisuudet nähdään eri liiketoiminnoissa nyt ja tulevaisuudessa.

“Data on keskeinen liike-elämän trendi ja sen ymmärtäminen on noussut päätöksentekijöiden prioriteettilistan kärkeen. Datan keräämisen, mittaamisen ja analytiikan avulla kotimaiset yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja menestyä verkossa ja kansainvälisillä markkinoilla”, kommentoi Dicolen toimitusjohtaja, digitaalisen median asiantuntija Teemu Arina.

“Vaikka tahtotilana on siirtyä dataan perustuvaan päätöksentekoon ja optimointiin, niin nykyisellään mahdollisuudet datan ja analytiikan hyödyntämiseen ovat vielä lapsen kengissä. Tämä koetaan kuitenkin keskeisenä oppimiselle ja kehitykselle, sekä kilpailukyvyn säilyttämiselle”, toteaa Dicolen kehityspäällikkö Tiina Neuvonen.  

Tutkimusaineisto koostuu 17 merkittävän kotimaisen yrityksen ja yhteisön keskeisen edustajan teemahaastattelusta sekä verkkokyselystä, johon vastasi 62 henkilöä eri organisaatioista.

Tutkimuksen keskeiset löydökset ovat seuraavat:

  • Nopean digitalisoitumisen huumassa tulosten seuranta ja mittaaminen on unohtunut; paine saada todellista tietoa toimenpiteiden kannattavuudesta ja toimivuudesta kasvaa.  
  • Lähes 80 % yrityksistä ei ole määrittänyt selkeitä menestyksen mittareita verkossa tehtäville toimenpiteille.
  • Vain noin 15 % vastaajista kertoo analytiikan seurannan kuuluvan päivittäisiin työrutiineihin.
  • Kuitenkin noin puolet yrityksistä on investoinut verkon kuuntelu-, analytiikka- ja mittaamispalveluihin.
  • Keskeisenä haasteina koetaan, että analytiikka jää irralliseksi, jos sitä ei yhdistetä liiketoiminnan avainmittareihin. Ongelmana koetaan myös kun dataa ei ole saatavilla ymmärrettävässä muodossa tai sitä ei osata analysoida.
  • Yritykset rakentavat nyt vauhdilla valmiuksiaan kerätä dataa ja hyödyntää analytiikkaa päätöksenteossa. Reaaliaikainen seuranta, systemaattinen mittaaminen ja dataan perustuva jatkuva oppiminen haastavat perinteiset johtamisen mallit ja mittaristot.

Linkki tutkimusraporttiin: http://dicole.lnk.to/data-analytiikka-yrityksissa

Lisätietoja tutkimukseen liittyen:

Kehityspäällikkö Tiina Neuvonen
tiina@dicole.com
+358 405387930

Konsultti Petra Kaipio
petra@dicole.com 
+358 452023042

Dicole Oy on digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö. Yritys on vuodesta 1998 lähtien tutkinut ja kehittänyt ratkaisuja yhteisöllisten verkkopalveluiden ja datan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa. Palveluita ovat muun muassa digihankkeiden johdon konsultointi, esiselvitykset, sisäisten ja ulkoisten työtapojen ja viestinnän kehittäminen sekä valmennus. Asiakkaiden toimialoina ovat olleet esimerkiksi media, IT, vähittäiskauppa, palvelu, pankki ja vakuutus, koulutus, julkishallinto ja startup-yritykset. Toiminnan avainsanoja ovat varsinkin sosiaalinen media, yhteisöalustat, avoin innovaatio, asiakaskeskeinen palvelukehitys, dataan perustuva liiketoiminnan kehitys ja verkkoanalytiikka. Yrityksen verkkosivu:  http://www.dicole.com

Yrityksestä

Netprofile on uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään liiketoimintansa tavoitteita tukevaa profiilia kohderyhmiensä keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistämme perinteisten ja sosiaalisten mediaympäristöjen syvällisen tuntemuksen ja monipuolisen viestinnän osaamisen vahvaan teknologia-alan ymmärrykseen. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus viestinnän konsultoinnista, toimitustyöstä mediassa sekä viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta organisaatioissa. Lisätietoa osoitteesta www.netprofile.fi.

Tilaa