• news.cision.com/
  • NETPROFILE/
  • Tutkimustietoa heitetään hukkaan – kaksi kolmasosaa yrityksistä ei saa riittävästi hyötyä tutkimuksistaan

Tutkimustietoa heitetään hukkaan – kaksi kolmasosaa yrityksistä ei saa riittävästi hyötyä tutkimuksistaan

Report this content

Tiedotusvälineille 14.12.2020

Yritykset käyttävät paljon rahaa ja aikaa tutkimuksiin, jotta ne tunnistaisivat markkinoiden toiveet ja pystyisivät kehittämään toimintaansa ja lisäämään asiakasymmärrystään. Esimerkiksi markkinatutkimuksia tehdään Suomen Markkinatutkimusliiton mukaan Suomessa vuosittain lähes 110 miljoonalla eurolla. Valtaosa yrityksistä kokee kuitenkin, että ne eivät pysty hyödyntämään tietoa riittävän hyvin. Tätä mieltä oli kaksi kolmasosaa (67 %) uuden tutkimustoimisto nSightin toteuttamassa kyselyssä, jossa tarkasteltiin yritysten tutkimuksiin liittyviä kokemuksia.

"Turhan usein tutkimuksia tehdään liian kaukana liiketoiminnasta. Niihin uhrataan runsaasti resursseja, mutta jos todellista uutta ymmärrystä ei synny eikä tiedon perusteella tehdä päätöksiä toiminnan kehittämiseksi, tutkimukset eivät tuota todellista arvoa. Tässä on koko toimialallemme itsetutkiskelun paikka ja samalla nSightin liikeidean ydin", sanoo nSightin toimitusjohtaja Anna Sirkiä.

nSightin tutkimus oli suunnattu suurten suomalaisyritysten liiketoiminta- ja markkinointijohdolle. Ristiriita tarpeiden ja tutkimuksista saatavien aitojen hyötyjen välillä tuli selvästi esille. Tutkimuksia pidettiin hyödyllisenä keinona toiminnan kehittämisessä (92 %), mutta vastaajista 36 % ei kuitenkaan kokenut saavansa uutta ja oleellista tietoa omista tutkimuksistaan. Myös jalkauttaminen ontui: 39 % oli sitä mieltä, että tuloksia ei ole otettu käyttöön riittävän tehokkaasti. 

Lisäksi reilu kolmannes (35 %) koki tutkimusprojektien vievän paljon resursseja suhteessa saatuun hyötyyn. Vastaajista 37 % ei myöskään kokenut saavansa tutkimuskumppaneiltaan riittävän selkeitä ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. 

Kyselyn avoimissa vastauksissa tutkimuksen hyödyntämisen ongelmista vastaajat kertoivat mm. että ”havainnot ovat monesti irti todellisuudesta/epärelevantteja toiminnalle”, ”tulokset ovat harvoin käytettävissä sellaisenaan”, ”johtopäätösten teko tutkimusten pohjalta on haasteellista” ja ”rohkeat toimenpidesuositukset jäävät”.

”Liiketoiminnalle merkityksellisten löydösten tunnistamiselle on selvästi kysyntää. Yritykset kaipaavat apua päätöksentekoon ja konkreettisia työkaluja liiketoimintansa kehittämiseen paksujen raporttien sijaan. nSightissa kuljemme tiiviisti asiakkaan rinnalla, luomme ymmärrystä yhdessä, jotta pääsemme kiinni liiketoiminnalle olennaisiin asioihin. Lopputulemana syntyy relevantteja suosituksia siitä, miten yrityksen tuotteita tai palveluita, asiakaskokemusta, markkinointia, tai mistä ikinä onkaan ollut kyse, kannattaisi kehittää”, Sirkiä toteaa. 

Kesällä toimintansa aloittanut nSight on Pohjoismaiden ainoa lean-periaatteiden mukaisesti toimiva tutkimustoimisto. Lean-ajattelu näkyy asiakkaalle mm. avoimena ja tiiviinä yhteistyönä, ketteryytenä ja selkeytenä. Uudenlainen ajattelu näkyy myös organisaatiomallissa, joka perustuu yhdessäohjautuvuuteen ilman esimiesrooleja.

Lisätietoja medialle:
Anna Sirkiä, toimitusjohtaja, nSight
040 7007230
Anna.sirkia@nsight.fi

nSight
nSight on vuonna 2020 perustettu Pohjoismaiden ainoa lean-ajattelua hyödyntävä tutkimustoimisto. Kannattavasti kasvava nSight luo liiketoimintaa aidosti hyödyttävää, toimintaan johtavaa ymmärrystä yhdessä asiakkaidensa kanssa. 
www.nsight.fi

*) nSightin tutkimus tehtiin syksyllä 2020, ja siihen vastasi 88 markkinointi- ja liiketoimintapäättäjää suurista suomalaisyrityksistä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia