Vivagon hyvinvointitieto tukee kuntoutusta Lahdessa

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin kuntoutusosastoilla saatiin hyviä tuloksia Vivago CARE -kellojen ja niillä kerätyn hyvinvointitiedon perusteella. Uni- ja vireysrytmin mittauksesta saatua tietoa hyödynnettiin lääkärin päätösten tukena esimerkiksi lääkitysten säätelyssä ja kuntoutuksen ja kotiutuksen suunnittelussa. Vivago-ratkaisun pilottikäyttö oli osa Lahden kaupungin Uusi teknologia hoidon tueksi -hanketta.

TIEDOTUSVÄLINEILLE 12.12.2016

”Seurasimme asiakkaiden jaksamista kuntoutusosastoilla operaation jälkeen. Vivago-ratkaisun avulla saatiin mustaa valkoisella -tietoa potilaiden vireydestä vuorokaudessa. Tieto unen laadusta ja rytmistä on olennaista: kun nukkuu hyvin, niin jaksaa päivällä kuntouttavat toimenpiteet”, havainnollistaa projektipäällikkö Eija Kakko Lahden kaupungilta.

Hoivakodeissa ja vanhusten hoidossa Suomessa ja kansainvälisestikin tuttu Vivago-ratkaisu oli Lahden pilottihankkeessa kaikenikäisten asiakkaiden kuntoutusvaiheen hoidon apuvälineenä.

”Tavalliset ranteessa pidettävät turvapuhelimet ja uudet hoivayksiköiden rakenteisiin asennetut liikkeentunnistimet eivät pysty tuottamaan luotettavaa tietoa asiakkaan kokonaisvoinnista hoitoalan ammattilaisten avuksi. Vivago-ratkaisun mittausteknologia ja algoritmit ovat kliinisesti validoidut, ja taustajärjestelmä pystyy analysoimaan isoa tietomassaa. Käyttäjälleen se tuntuu silti henkilökohtaiselta”, painottaa tuotepäällikkö Arto Mikkola Vivagolta.

Vivago-ratkaisua käytetään hankkeen jälkeenkin Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa. Jatkossa halutaan selvittää esimerkiksi, kuinka hyvinvointi- ja aktiivisuustiedon seurannalla voitaisiin välttää potilaiden unta häiritsevät perinteiset yökierrot osastoilla. Hyvinvointitiedon hyödyntämisellä ei tähdätä hoitohenkilökunnan vähennyksiin vaan helpottamaan ja kehittämään asiakaskeskeistä hoitotyötä.

Lisätietoja antavat: 
Arto Mikkola/Vivago, puh. 050 431 3335, arto.mikkola@vivago.com
                               
Eija Kakko/Lahden kaupunki, puh. 044 716 1683, eija.kakko@lahti.fi

Vivago kehittää älykkäitä turva- ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoivaan. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko hoivaketjun – kotihoidosta palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen.
Vivago-ratkaisujen tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön hyvinvoinnissa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan. Hyvinvointitieto voidaan jakaa myös omaisille.
Terveysteknologian edelläkävijänä Vivago varmistaa Euroopassa jo kymmenien tuhansien ihmisten turvallisuuden. Vivagon ainutlaatuiset ja patentoidut ratkaisut on palkittu useilla kansainvälisillä tunnustuksilla. Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa. www.vivago.com

Avainsanat:

Tilaa