2012 kolmannen vuosineljänneksen tulostietoja

  • Orgaanista kasvua 2,3 % kolmannella neljänneksellä ja 0,9 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana
  • Sähkönsiirron liikevaihto kasvoi 16 % kolmannella neljänneksellä
  • Sähkönsiirto pois lukien liikevaihto vuosineljänneksellä oli vakaata (kasvua 2,2 % yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana) johtuen talouden hidastumisesta Euroopassa (erityisesti teollisuus- ja rakennuskaapelit), Brasiliassa ja Australiassa
  • Käyttökateprosentin odotetaan toisella vuosipuoliskolla 2012 nousevan joskaan ei niin vahvasti kuin heinäkuussa uskottiin
  • Enemmistöosuus Shandong Yanggun energiakaapeliliiketoiminnan hankkimisesta saatiin päätökseen 3. syyskuuta 2012 Kiinassa
  • Nexans AmerCablen hyvä tulos ja alkuvaiheen synergioiden saavuttaminen

Nexans ilmoitti tänään vuoden 2012 kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi 1.819 miljoona euroa (nykyisillä ei-rautametallien hinnoilla), eli 1.249 miljoonaa euroa kiinteillä ei-rautametallien hinnoilla*, mikä vastaa 2,3 %:n orgaanista kasvua.

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 0,9 % verrattuna 0,2 %:n lisäykseen ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Tämä trendi heijastaa merkittävää toipumista sähkönsiirron liiketoiminnassa ja vakaata aktiviteettia kaikissa muissa liiketoimintasegmenteissä.

Sähkönsiirron liikevaihto nousi lähes 16 % tällä neljänneksellä vastaten ensimmäisiä edistysaskeleita vesistökaapelien tuotannon asteittaisessa vakiinnuttamisessa, vaikkakin

lisäponnistuksia tarvitaan monilla alueilla aiemmin esitetyn edistymissuunnitelman mukaisesti. Suurjännitemaakaapelien liiketoiminta kasvoi myös johtuen suuresta aktiviteetista Persianlahden valtioissa tällä neljänneksellä. Näillä markkinoilla on edelleen kova kilpailu. Kuitenkaan konserni ei vieläkään pystynyt palaamaan asennustoimintaansa Libyaan kolmannella neljänneksellä.

Sähkönjakelun ja teleoperaattorien osalta (sähkölaitokset ja operaattorit) liikevaihto kutistui lähes 4 % tällä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa hitaammasta aktiviteetista Lähi-Idässä (Egypti), Etelä-Amerikassa (Brasilia) ja Australiassa ja mitä tämän liiketoiminnan kasvu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa osittain vaimensi.

Sähkönsiirron, sähkönjakelun ja operaattorien orgaaninen kasvu ylsi 2,5 %:iin kolmannella neljänneksellä, mikä aiheutti kokonaisuudessaan 1,9 %:n supistumisen yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 2012. Toisella vuosipuoliskolla tulisi näkyä merkittävää kannattavuuden paranemista.

Teollisuuden kaapeliliiketoiminnassa konserni kirjasi 3,2 %:n kasvun tälle neljännekselle ja 3,1 % yhdeksälle ensimmäiselle kuukaudelle 2012. Kaikesta huolimatta konserni totesi autojen johtosarjojen kasvavan hitaammin Euroopassa, mihin yhdistyi robottien erikoiskaapelien myynnin ja yleensä pääomatavaroiden supistuminen. Toisaalta ilmailuteollisuus jatkoi kasvuaan. Muilla alueilla öljy- ja kaasusektori jatkoi laajenemista erityisesti Nexans AmerCablen ansiosta. Kiinassa kysyntä pysyy tahmeana laivanrakennuksessa ja rautateillä.

Konsernin odotusten mukaisesti jälleenmyyjien ja asennusliikkeiden liiketoiminta osoitti hyvin hienoista 0,1 %:n kasvua kolmannella neljänneksellä, mikä toi yhdeksän ensimmäisen kuukauden kokonaistuloksen 3,3 %:iin. Kysyntä on hidastumassa jyrkästi Euroopassa, vakiintumassa korkealle tasolle Aasian ja Tyynenmeren alueella ja jatkamassa kasvua Lähi-Idässä sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Viimeisen neljänneksen markkinaennusteen valossa konserni odottaa vakaita myyntilukuja koko vuoden osalta. Se pönkittäisi käyttökateprosentin nousua toisella vuosipuoliskolla, vaikkakaan ei niin voimakkaasti kuin miltä heinäkuussa näytti.

Nettovelka oli yhteensä 824 miljoonaa euroa syyskuun lopussa 2012, mikä on 146 miljoonaa euroa enemmän kuin heinäkuun lopussa 2012. Tämä muutos heijastaa pääasiassa enemmistöosuuden hankkimista Shandong Yanggu Cablesin energiakaapeliliiketoiminnasta ja sen saamista päätökseen syyskuun alussa 130 miljoonalla eurolla (Nexansin osuus). Konserni vahvistaa tavoitteekseen nettovelan vähentämisen noin 700 miljoonaan euroon joulukuun 2012 loppuun mennessä.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon.
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 24.500 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com