Airbus valitsi Nexansin kaapelien päätoimittajaksi seuraaviksi 5 vuodeksi

Report this content

Nexans on laajentanut pitkäaikaista kumppanuutta Airbusin kanssa voittamalla uuden 5-vuotisen maailmanlaajuisen sopimuksen, mikä kattaa noin 130.000 km jatko-, sähkö-, data- ja palonkestäviä kaapeleita

Airbus luottaa Nexansin innovatiiviseen kaapeliteknologiaan. Uuden, 5-vuotisen maailmanlaajuisen toimitussopimuksen mukaan, arvoltaan noin 200 miljoonaa euroa, Nexans suunnittelee, valmistaa ja toimittaa 130.000 km erikoiskaapeleita Airbusin moderneihin lentokoneisiin alkaen kapearunkoisesta A320 Neosta ja A350-sarjasta aina kaksikerroksiseen lippulaivaan A380:een saakka.

Uusi toimitussopimus, joka jatkaa Nexansin olemassa olevaa 20-vuotista kumppanuutta Airbusin kanssa, kattaa jatko-, sähkö-, data- ja palonkestävät kaapelit, jotka edustavat noin 95 % lentokoneen kaapelien kokonaistarpeesta. Kaapelien tarkka määrä kussakin lentokoneessa vaihtelee sen spesifikaatioiden mukaan 200 kilometristä 600 kilometriin lentokonemallista riippuen.

Painonsäästö on ensisijainen kysymys Airbusille, ja tärkeä tekijä tämän sopimuksen saamisessa oli Nexansin innovatiivinen lähestymistapa kevyempiin kaapelimalleihin ilman mitään kompromisseja turvallisuuden, suorituskyvyn tai luotettavuuden osalta.

Airbusin kaapelimallien innovoinnin lisäksi Nexans on ottanut käyttöön useita edistyksellisiä menettelytapoja logistiikkaansa ja resurssien suunnitteluun tarjotakseen joustavuutta ja nopeaa reagointia oikea-aikaisten toimitusten varmistamiseksi hyvin lyhyillä aikaväleillä, kun Airbus kiihdyttää tuotantoaan vuodesta 2015 eteenpäin. Tähän kuuluu huolellinen koordinointi ja suunnittelu Nexansin Ranskassa, Marokossa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevien lentokonekaapeleita valmistavien tehtaiden välillä.

"Olemme tyytyväisiä laajentaessamme pitkäaikaista asiakassuhdettamme Airbusin kanssa tällä uudella maailmanlaajuisella toimitussopimuksella, mikä vahvistaa heidän luottamustaan Nexansiin lentokonekaapelialan merkittävänä toimijana," sanoo Nexansin ilmailusektorin myyntijohtaja Yvan Duperray. "Nexansin innovatiivisten lentokonekaapelien käytännössä testattu kyky painon säästämiseksi oli tärkeä tekijä. Kiinnitimme kuitenkin yhtä lailla huomiota laatuun, toimitukseen ja logistiikkaan. Itse asiassa nämä tekijät korostuivat vielä enemmän aiemmin tänä vuonna, jolloin Airbusin hankintatiimi antoi Nexansille ’Parhaan kehittyjän’ palkinnon heidän vuotuisessa sähköalan toimittajien palkintotilaisuudessaan."

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olemme tyytyväisiä laajentaessamme pitkäaikaista asiakassuhdettamme Airbusin kanssa tällä uudella maailmanlaajuisella toimitussopimuksella, mikä vahvistaa heidän luottamustaan Nexansiin lentokonekaapelialan merkittävänä toimijana.
Nexansin ilmailusektorin myyntijohtaja Yvan Duperray
Nexansin innovatiivisten lentokonekaapelien käytännössä testattu kyky painon säästämiseksi oli tärkeä tekijä. Kiinnitimme kuitenkin yhtä lailla huomiota laatuun, toimitukseen ja logistiikkaan. Itse asiassa nämä tekijät korostuivat vielä enemmän aiemmin tänä vuonna, jolloin Airbusin hankintatiimi antoi Nexansille ’Parhaan kehittyjän’ palkinnon heidän vuotuisessa sähköalan toimittajien palkintotilaisuudessaan.
Nexansin ilmailusektorin myyntijohtaja Yvan Duperray